Siirry pääsisältöön
Public Health

Lapsuusiän rokotukset

Rokotukset ovat turvallinen ja edullinen tapa suojata väestöä – etenkin pieniä lapsia – tietyiltä tartuntataudeilta. Jokaisella EU-maalla on rokotusohjelma, jossa määritetään lapsille eri ikäkausina suositeltavat rokotukset.

Kaikkia lapsia ei Euroopassa kuitenkaan rokoteta, jolloin he jäävät alttiiksi hengenvaarallisille taudeille. Onkin huolehdittava siitä, että sekä rokotusvalistus että rokotusohjelmat tavoittavat kaikki ryhmät, jotta vakavilta seurauksilta vältytään.

Ei riitä, että varmistetaan kaikille mahdollisuus saada rokotuksia, vaan lisäksi on korjattava niihin liittyviä virheellisiä uskomuksia, levitettävä tutkimuksiin perustuvaa faktatietoa ja huolehdittava siitä, että ihmiset ymmärtävät rokotteiden tärkeyden kaikissa elämänvaiheissa.

Lasten rokotuskattavuuden parantaminen EU:n tasolla

Neuvoston päätelmissä lapsuusiän immunisaatiosta (2011) todettiin, että lasten rokotustilannetta olisi parannettava EU:ssa. Komissio tukee EU-maiden toimia yhdessä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan lääkeviraston (EMA) kanssa. Komissio muun muassa

  • antaa toimintasuosituksia rokotteilla ehkäistävissä olevien tautiepidemioiden yhteydessä
  • rahoittaa rokotushankkeita EU:n terveysohjelmasta
  • parantaa rokotuskattavuuden seurannassa tarvittavien tietojen saatavuutta EUVAC-verkoston kautta
  • tukee eurooppalaisia terveydenhuoltohenkilöstön järjestöjä lasten vanhemmille suunnatun rokotustiedon levittämisessä
  • tarjoaa objektiivista ja näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuoltohenkilöstölle (esim. EMA:n julkisten arviointikertomusten avulla).

Latest updates