Skip to main content
Public Health

Laste vaktsineerimine

Vaktsineerimine on ohutu ja majanduslikult tasuv viis inimeste (eelkõige imikute ja väikelaste) kaitsmiseks teatavate nakkushaiguste eest. Kõigil ELi liikmesriikidel on vaktsineerimiskava, milles soovitatakse eri eas laste vaktsineerimist.

Sellele vaatamata jäävad Euroopas paljud lapsed vaktsineerimata, mistõttu neid ohustavad potentsiaalselt eluohtlikud haigused. Raskete tagajärgede vältimiseks on väga oluline, et iga kogukond oleks hästi ette valmistunud ja ka teavitatud.

Müütide kummutamine, teaduspõhiste väidete edendamine ning selle tagamine, et üksikisikud mõistaksid igas eluetapis vajalike vaktsiinide tähtsust, on sama oluline kui võrdne juurdepääs nende kaitseks olemasolevatele vaktsiinidele.

Vaktsineeritud laste osakaalu suurendamine ELis

Vastavalt ühisele arusaamale, mille kohaselt on vaja suurendada laste vaktsineeritust ELis (nõukogu järeldused laste vaktsineerimise kohta (2011)), toetab komisjon koos Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ning Euroopa Ravimiametiga ELi liikmesriike järgmiselt:

  • nõuanded parimate meetmete kohta vaktsineerimise abil välditavate haiguste puhangute korral;
  • vaktsineerimisalaste projektide rahastamine ELi terviseprogrammi kaudu;
  • vaktsineeritusega seotud seireandmete täiustamine (võrgustiku EUVAC vahendusel);
  • Euroopa tervishoiutöötajate ühenduste toetamine lapsevanematele vaktsineerimise olulisuse selgitamisel;
  • tervishoiutöötajatele objektiivse ja tõenduspõhise teabe andmine (nt Euroopa avalikud hindamisaruanded).