Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Ваксинациите са основен инструмент за първична профилактика на болести и една от икономически най-ефективните налични мерки за защита на общественото здраве. Имунизацията чрез ваксиниране е най-добрата защита срещу сериозни, предотвратими и понякога смъртоносни заразни болести. Благодарение на широкообхватните програми за ваксинация бе ликвидирана едрата шарка, в Европа вече няма случаи на полиомиелит, а много други заболявания също са почти премахнати.

Текущи предизвикателства

Днес повече от 100 милиона деца по света се ваксинират ежегодно срещу различни болести, като например дифтерия, тетанус, коклюш, туберкулоза, полиомиелит, дребна шарка и хепатит Б. Според Световната здравна организация (СЗО) благодарение на ваксинациите всяка година се предотвратяват приблизително 2-3 милиона смъртни случая по света, а разходите за лечение на заболявания, включително антимикробно лечение (при вирусни инфекции), намаляват.

Въпреки добрите резултати, в някои страни от ЕС и съседни на Съюза държави възникнаха безпрецедентни епидемии от болести, предотвратими чрез ваксинация, поради недостатъчното ваксинационно покритие. Спадът в общественото доверие във ваксинирането, географските различия по отношение на достъпността и повишаването на разпространението на погрешна информация и дезинформация относно ваксинациите са причина за безпокойство и голямо предизвикателство за експертите в областта на общественото здравеопазване. Гарантирането на равен достъп до ваксини за всички граждани на ЕС, борбата с дезинформацията и повишаването на доверието във ваксините са общи цели на Европейската комисия и страните от ЕС.

В Европейския съюз съществуват много строги правила за одобряването на ваксини, преди да бъдат пуснати на пазара. Европейската агенция по лекарствата (EMA) извършва оценка и надзор на ваксините след тяхното създаване. След всеобхватни процедури на изпитване Европейската комисия може да издаде разрешение за търговия. След като ваксините са пуснати на пазара, EMA продължава да оценява тяхната безопасност и упражнява надзор след предоставянето на разрешение. Целта на всички тези стъпки е да се гарантира максимална безопасност, като в основата на всичко стои загрижеността за здравето и благополучието на хората.

Всички компоненти на ваксините, продавани на европейския пазар, се подлагат на строг контрол и чрез различни проучвания са обявени за безопасни в рамките на тези ваксини.

Действия на равнище ЕС

Политиката в областта на ваксинирането е от компетентността на националните органи, но Европейската комисия подкрепя държавите от ЕС да координират своите политики и програми.

През декември 2018 г. министрите на здравеопазването от ЕС приеха препоръка на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация. Действията, за които призовава тази политическа инициатива, имат за цел например да се координират обществените поръчки за ваксини, да се подкрепят научните изследвания и иновациите и да се преодоляват колебанията относно ваксините, като общата цел е да се увеличи ваксинацията в ЕС в рамките на целия живот.

Освен това Европейската комисия подпомага страните от ЕС да поддържат или повишават равнищата на ваксинация, като:

Една от целите на Европейския план за борба с рака е премахването на рака на маточната шийка чрез ваксиниране на младите хора срещу човешкия папиломавирус (HPV), който причинява този вид рак и е свързан също така с раковите заболявания на главата и шията и на ануса. По-конкретно в плана се призовава за ваксиниране на най-малко 90 % от целевата група момичета в ЕС и за значително увеличаване на нивото на ваксиниране сред момчетата.

През 2023 г. Комисията ще предложи действия за увеличаване на ваксинацията срещу вируса на хепатит B и човешкия папиломавирус. Тези действия ще включват намаляване на физическите пречки пред ваксинацията, целенасочена комуникация и борба с измамите и дезинформацията.

Безопасни ваксини срещу COVID-19 за европейците

Съвместно действие относно ваксините

Европейската комисия увеличава своята покрепа за националните усилия за подобряване на равнищата на ваксиниране, включително чрез съвместно действие относно ваксинирането, съфинансирано по линия на здравната програма на ЕС (3,55 млн. евро).

Чрез започналото през 2018 г. съвместно действие относно ваксинирането се вземат мерки във връзка с колебанията относно ваксинацията и за увеличаване на ваксинационното покритие в ЕС. Действието се координира от INSERM (Франция) и в него участват 20 държави (17 държави от ЕС и 3 държави извън ЕС).

Съвместното действие е насочено и към засилване на сътрудничеството между националните имунизационни консултативни групи (NITAG) с оглед на повишаването на прозрачността и доверието в процеса на вземане на решения относно въвеждането на нови ваксини.

Коалиция за ваксинация

През пролетта на 2019 г. беше създадена Коалиция за ваксинация, която обединява европейски асоциации на здравни специалисти и студенти, за да се застъпват за ваксиниране в работата си с граждани и партньори. Членовете на Коалицията за ваксинация се ангажират с предоставянето на точна информация на обществеността, борбата с митовете около ваксините и ваксинирането и обмена на добри практики. В момента нейни съпредседатели са три големи европейски асоциации на здравни специалисти:

На 9 февруари 2021 г. коалицията публикува манифест, в който се посочват три основни причини защо всички здравни работници трябва да се ваксинират срещу COVID-19, когато имат възможност.

През 2021 г. те направиха изявление в подкрепа на годишната кампания Flu Awareness, като препоръчаха на здравните специалисти да се ваксинират срещу грип, а през 2022 г. — изявление, в което се подчертава значението на рутинната ваксинация и ваксинацията в детска възраст.

Коалицията за ваксинация заседава ежегодно, за да обсъжда дейностите си за насърчаване на ваксинацията.

Информация по темата

Latest updates