Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Επισκόπηση

Ο εμβολιασμός αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη των ασθενειών και ένα από τα πλέον αποτελεσματικά από πλευράς κόστους μέτρα για τη δημόσια υγεία. Η ανοσοποίηση μέσω των εμβολίων είναι η καλύτερη άμυνα που έχουμε απέναντι σε σοβαρές και ενίοτε θανατηφόρες μεταδοτικές ασθένειες, οι οποίες μπορούν να προληφθούν. Χάρη σε εκτεταμένες εκστρατείες εμβολιασμού εξαλείφθηκε η ευλογιά, η Ευρώπη απαλλάχτηκε από την πολιομυελίτιδα, και έχουν σχεδόν εξαλειφθεί πολλές άλλες ασθένειες.

Οι σημερινές προκλήσεις

Σήμερα, πάνω από 100 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο εμβολιάζονται κάθε χρόνο κατά ασθενειών, όπως η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η φυματίωση, η πολιομυελίτιδα, η ιλαρά και η ηπατίτιδα Β. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), χάρη στον εμβολιασμό προλαμβάνονται κάθε χρόνο 2-3 εκατομμύρια θάνατοι σε όλο τον κόσμο και μειώνονται οι δαπάνες για την ειδική θεραπεία ασθενειών, π.χ. μέσω αντιμικροβιακών θεραπειών (για τις ιογενείς λοιμώξεις).

Παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, αρκετές χώρες της ΕΕ και γειτονικές χώρες αντιμετώπισαν πρωτοφανή κρούσματα ασθενειών που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί με εμβολιασμό, αλλά αυτό δεν συνέβη λόγω ανεπαρκών ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης. Η μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού στον εμβολιασμό, οι γεωγραφικές διαφορές ως προς την πρόσβαση στα εμβόλια και η αύξηση της εσφαλμένης πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης σχετικά με τον εμβολιασμό αποτελούν πηγή ανησυχίας και μείζονα πρόκληση για τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στα εμβόλια για όλους τους πολίτες της ΕΕ, η καταπολέμηση της εσφαλμένης πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης, καθώς και η βελτίωση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια αποτελούν κοινούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται πολύ αυστηροί κανόνες για την έγκριση οποιουδήποτε εμβολίου διατίθεται στην αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) διενεργεί την αξιολόγηση και την εποπτεία των εμβολίων, αμέσως μετά τον σχεδιασμό τους. Μετά από ενδελεχείς δοκιμές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στην αγορά. Ο EMA εξακολουθεί να αξιολογεί την ασφάλεια των εμβολίων μετά τη διάθεσή τους στην αγορά και να διενεργεί επιτήρηση μετά την έγκρισή τους. Όλα αυτά τα βήματα έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, με τελικό μέλημα την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού.

Όλα τα συστατικά των εμβολίων που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους και θεωρούνται, έπειτα από σειρά μελετών, ασφαλή στο πλαίσιο των εν λόγω εμβολίων.

Δράση σε επίπεδο ΕΕ

Παρόλο που η πολιτική εμβολιασμού εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις χώρες της ΕΕ για τον συντονισμό των πολιτικών τους και των προγραμμάτων τους.

Τον Δεκέμβριο του 2018 οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ ενέκριναν σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των νόσων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό. Οι δράσεις που ζητούνται με την εν λόγω πρωτοβουλία πολιτικής αποσκοπούν, για παράδειγμα, στον συντονισμό της προμήθειας εμβολίων, στη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και στην αντιμετώπιση της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό, με γενικό στόχο την αύξηση του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης στην ΕΕ με προοπτική για όλη τη διάρκεια του βίου.

Επιπλέον, η Επιτροπή βοηθά τις χώρες της ΕΕ να διατηρούν ή να αυξάνουν τα ποσοστά εμβολιασμού με τους εξής τρόπους:

Ένας από τους στόχους του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας μέσω του εμβολιασμού των νέων κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) ο οποίος τον προκαλεί και συνδέεται επίσης με καρκίνους του κεφαλιού και του τραχήλου, καθώς και με τον καρκίνο του πρωκτού. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του σχεδίου είναι να εμβολιαστεί τουλάχιστον το 90 % του πληθυσμού-στόχου στην ΕΕ, δηλ. τα κορίτσια, και να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό εμβολιασμού των αγοριών.

Το 2023 η Επιτροπή θα προτείνει δράσεις για την αύξηση του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης κατά του ιού της ηπατίτιδας Β και των ιών των ανθρώπινων θηλωμάτων. Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τη μείωση των φυσικών εμποδίων για τον εμβολιασμό, τη στοχευμένη επικοινωνία και την καταπολέμηση της εσφαλμένης πληροφόρησης και παραπληροφόρησης.

Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους

Κοινή δράση για τον εμβολιασμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τη στήριξή της στις εθνικές προσπάθειες που αποσκοπούν στο να αυξήσουν την εμβολιαστική κάλυψη, μεταξύ άλλων, μέσω της Κοινής Δράσης για τον Εμβολιασμό, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Υγεία (3,55 εκατ. ευρώ).

Η Κοινή Δράση για τον Εμβολιασμό, η οποία δρομολογήθηκε το 2018, στοχεύει στην καταπολέμηση της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό και στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης στην ΕΕ. Συντονίζεται από το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας και Ιατρικής Έρευνας της Γαλλίας (INSERM), με τη συμμετοχή 20 χωρών (17 χώρες της ΕΕ και 3 χώρες εκτός ΕΕ).

Η κοινή δράση συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της συνεργασίας των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων ανοσοποίησης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά την εισαγωγή νέων εμβολίων.

Συνασπισμός για τον εμβολιασμό

Την άνοιξη του 2019 ιδρύθηκε συνασπισμός για τον εμβολιασμό, ο οποίος φέρνει σε επαφή ευρωπαϊκές ενώσεις επαγγελματιών του τομέα της υγείας και φοιτητών ώστε να υποστηρίξουν τον εμβολιασμό στο πλαίσιο της εργασίας τους με τους πολίτες και τους ομοτίμους τους. Τα μέλη του συνασπισμού δεσμεύονται να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στο κοινό, να διαψεύδουν τους μύθους γύρω από τον εμβολιασμό και τα εμβόλια, και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Την προεδρία του συνασπισμού ασκούν από κοινού τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές ενώσεις επαγγελματιών του τομέα της υγείας:

Στις 9 Φεβρουαρίου 2021 ο συνασπισμός δημοσίευσε μανιφέστο, αναφέροντας τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους όλοι οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας θα πρέπει να εμβολιαστούν κατά της COVID-19 όταν τους δοθεί η ευκαιρία.

Το 2021 εξέδωσε επίσης δήλωση για να υποστηρίξει την ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη γρίπη, συνιστώντας να εμβολιαστούν κατά της γρίπης οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ενώ το 2022 εξέδωσε δήλωση στην οποία υπογραμμίζεται η σημασία του συστηματικού και του παιδικού εμβολιασμού.

Ο συνασπισμός για τον εμβολιασμό συνέρχεται σε ετήσια βάση και συζητά σχετικά με τις δραστηριότητές του για την προώθηση του εμβολιασμού.

Σχετικές πληροφορίες

Latest updates