Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Ракът е един от основните приоритети на Европейската комисия в областта на здравеопазването. В политическите насоки на председателя Фон дер Лайен се говори за „европейски план за борба с рака, който да подпомогне усилията на държавите членки за подобряване на контрола и грижите при ракови заболявания“, за да се намалят страданията, причинявани от болестта, и Европа да поеме водеща роля в борбата с рака.

Политика на ЕС в областта на раковите заболявания

В писмото за определяне на ресора до комисаря по въпросите на здравеопазването Стела Кириакиду се посочва необходимостта от подпомагане на усилията на държавите от ЕС за подобряване на профилактиката и грижите в областта на раковите заболявания.

Европейският план за борба с рака, представен през февруари 2021 г., е отговорът на ЕС на нарастващите предизвикателства и промени по отношение на контрола на раковите заболявания и представлява политически ангажимент да се използват всички налични възможности за борба с рака. Той съдържа десет водещи инициативи и няколко действия за подкрепа и е част от предложенията на Комисията за изграждане на силен Европейски здравен съюз с цел подобряване на сигурността, готовността и устойчивостта на ЕС.

С европейския план за борба с рака се подкрепят усилията на държавите членки за профилактика на раковите заболявания и осигуряване на високо качество на живот за пациентите с рак, преживелите раково заболяване хора, техните семейства и болногледачи. Планът е структуриран около редица ключови области, в които приносът на ЕС може да имат най-голяма добавена стойност:

  • профилактика
  • ранно откриване
  • диагностика и лечение
  • качество на живот на пациентите с рак и преживелите раково заболяване хора.

Планът за борба с рака е свързан с други приоритети на Комисията, по-специално фармацевтичната стратегия за Европа и стратегията на ЕС От фермата до трапезата, както и планираното европейско пространство на здравни данни (очаквано до 2025 г.). На раковите заболявания е посветена една от европейските мисии в областта на научните изследвания и иновации, които са част от рамковата програма Хоризонт Европа и чието изпълнение ще започне през 2021 г.

В рамките на Ръководната група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на незаразните заболявания бе създадена подгрупа по въпросите на рака, която се председателства съвместно с генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“. Мандатът на тази подгрупа бе одобрен от неформалната конфигурация по здравни въпроси на Програмния комитет на „Хоризонт Европа“ и Ръководната група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на незаразните заболявания.

В рамките на програмата ЕС в подкрепа на здравето (2021—2027 г.) ще се предоставя финансова и техническа подкрепа на държавите членки, за да се подпомогнат усилията за укрепване на здравните системи.

Раковите заболявания са значителен здравен проблем, а с член 168 от ДФЕС на ЕС се предоставя компетентност да подпомага, координира и допълва действията на държавите членки за опазване и подобряване на човешкото здраве.

От 1985 г. насам Европейската комисия работи заедно с държавите от ЕС и гражданското общество в областта на раковите заболявания в тясно сътрудничество със Световната здравна организация, Съвместния изследователски център и Международната агенция за изследване на рака.

Борбата с рака – съвместен подход

Ракът е на второ място сред причините за смъртност в държавите от ЕС след сърдечно-съдовите заболявания. Всяка година 2,6 милиона души са диагностицирани с рак, а други 1,2 милиона души умират вследствие на ракови заболявания.

Като се има предвид, че една четвърт от случаите на рак в света са в Европа, а в същото време нейното население е под 10% от световното население, става ясно, че ракът е огромна заплаха за нашето общество. Общата стойност на икономическите последици от раковите заболявания в Европа възлиза на 100 млрд. евро годишно.

Данните сочат, че 40% от раковите заболявания могат да бъдат предотвратени, ако прилагаме това, което вече знаем. В същото време понастоящем само 3 % от бюджетите за здравеопазване се използват за промоция на здравето и профилактика на болести. Това означава, че възможностите за действие са огромни.

Действията за профилактика на раковите заболявания и насърчаване на здравословен начин на живот подпомагат и борбата със затлъстяването и други незаразни болести, като например сърдечно-съдовите болести и диабета, тъй като те имат общи рискови фактори.

Според докладите за състояние на здравеопазването в ЕС ракът е една от основните причини за преждевременна смърт в ЕС. Той оказва въздействие не само върху здравето на отделните хора, но и значително социално и икономическо въздействие.

Тази болест поставя под натиск националните системи за здравеопазване и социална закрила и държавните бюджети и засяга производителността и растежа на икономиката. Поради това се нуждаем от по-устойчиви здравни системи. По-специално, трябва да се подкрепят държавите членки, които най-много се нуждаят от изготвяне на политики въз основа на факти, за да се гарантира, че всички граждани на ЕС имат равен достъп до висококачествена профилактика, диагностика, лечение и последващи грижи в областта на рака.

Редица постижения проправиха пътя за съвместен подход към борбата с раковите заболявания в ЕС. По-долу са посочени връзки към документи, които са в основата на действията на ЕС, и към информация за действията на ЕС за подпомагане на държавите членки и заинтересованите страни да се справят с раковите заболявания.

Рамка на политиката

Инициативи за профилактика и контрол на рака

Сред инициативите в областта на профилактиката и контрола на рака, координирани от Съвместния изследователски център на Комисията, са:

С финансиране по здравната програма се подпомагат европейските референтни мрежи в областта на рака, както и следните съвместни действия:

Информация по темата

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: