Přejít na hlavní obsah
Public Health

Přehled

Očkování je nejdůležitějším nástrojem primární prevence a jedním z nákladově nejefektivnějších dostupných opatření k ochraně veřejného zdraví. Imunizace prováděná vakcínami je nejlepší dostupnou obranou proti závažným nakažlivým a někdy i smrtelným chorobám, kterým lze předcházet. Díky plošnému očkování se podařilo vymýtit neštovice, dětskou obrnu a ve velké míře i další nemoci.

Aktuální výzvy

V současné době je na celém světě každoročně očkováno více než 100 milionů dětí proti chorobám jako je záškrt, černý kašel, tetanus, obrna, spalničky, tuberkulóza či hepatitida typu B. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace zabrání očkování celosvětově každý rok 2 až 3 milionům úmrtí. Zároveň snižuje náklady na léčbu jednotlivých nemocí, včetně antimikrobiální léčby (předepisované na virové infekce).

Navzdory vynikajícím výsledkům zaznamenáváme v několika zemích EU a několika sousedních zemích kvůli nedostatečné proočkovanosti bezprecedentní výskyt nemocí, jimž lze očkováním předcházet. Slábnoucí důvěra veřejnosti, zeměpisné rozdíly v dostupnost očkování a čím dál častější výskyt dezinformací je znepokojující a pro odborníky z oblasti veřejného zdraví představuje velkou výzvu. Evropská komise a členské státy EU proto mají v tomto ohledu společný cíl: zajistit pro všechny občany Unie spravedlivý přístup k očkovacím látkám, posilovat důvěru v tyto látky a bojovat proti dezinformacím.

Pokud jde o schvalování očkovacích látek uváděných na trh, u všech platí v Evropské unii velmi přísná pravidla. Jejich hodnocení a dozor provádí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Po velmi komplexním testování může Evropská komise vydat rozhodnutí o jejich registraci. Jakmile je látka uvedena na trh, pokračuje agentura EMA v hodnocení její bezpečnosti a nadále provádí dozor. Všechny tyto kroky jsou stanoveny tak, aby byla očkovaným zajištěna maximální bezpečnost. Prvořadým cílem je zdraví a dobré životní podmínky obyvatelstva.

Všechny složky očkovacích látek uváděných v Evropské unii na trh procházejí důkladnou kontrolou a na základě různých studií byly v souvislosti s příslušnými vakcínami vyhodnoceny jako bezpečné.

Opatření EU

Politika očkování spadá do kompetence vnitrostátních orgánů, nicméně Evropská komise členské státy podporuje při koordinaci jejich politik a programů.

V prosinci 2018 přijali ministři zdravotnictví zemí EU doporučení Rady o užší spolupráci v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním. Opatření v rámci této politické iniciativy se zaměřují na koordinaci zadávání veřejných zakázek na nákup očkovacích látek, podporu výzkumu a inovací a na řešení problému liknavosti lidí vůči očkování. Hlavním cílem je zvýšit proočkovanost obyvatelstva v EU.

Evropská komise také podporuje členské státy při udržování a zvyšování míry proočkovanosti těmito opatřeními:

Jedním z cílů Evropského plánu boje proti rakovině je vymýtit rakovinu děložního čípku očkováním mladých lidí proti lidskému papillomaviru (HPV), který ji způsobuje a rovněž souvisí s nádory hlavy, krku a konečníku. Plán konkrétně vyzývá k očkování nejméně 90 % cílové populace dívek v EU a k výraznému zvýšení proočkovanosti chlapců.

Komise předloží v roce 2023 návrh opatření ke zvýšení využívání vakcinace proti viru hepatitidy typu B a lidským papillomavirům. Chce tak odstranit počet fyzických překážek očkování, zajistit cílené informační kampaně a bojovat proti šíření zavádějících a nepravdivých informací.

Bezpečné vakcíny proti covidu-19 pro Evropu

Společná akce v oblasti vakcinace

Evropská komise zvyšuje svou podporu vnitrostátnímu úsilí zaměřenému na zvýšení proočkovanosti, mimo jiné formou společné akce spolufinancované z programu EU pro oblast zdraví (s rozpočtem 3,55 milionu eur).

Společná akce započala v roce 2018. Řeší liknavost vůči očkování a snaží se proočkovanost v EU zvýšit. Koordinuje ji francouzský institut INSERM a zapojeno je do ní 20 partnerských zemí (17 zemí Unie a 3 mimo EU).

Společná akce usiluje o prohloubení spolupráce mezi vnitrostátními poradními skupinami pro imunizaci (NITAG) s cílem zaručit větší transparentnost a důvěru v rozhodovací proces týkající se zavádění nových očkovacích látek.

Koalice pro podporu očkování

Na jaře 2019 byla zřízena Koalice pro podporu očkování. Sdružuje v sobě různé evropské asociace zdravotníků a studentů a usiluje o to, aby se při své práci s občany a vrstevníky zasazovali o očkování. Členové koalice poskytují veřejnosti přesné informace, bojují proti mýtům kolem očkování a očkovacích látek a podporují výměnu osvědčených postupů. V současné době jí spolupředsedají tři hlavní evropská sdružení zdravotnických pracovníků:

Koalice zveřejnila 9. února 2021 manifest uvádějící tři hlavní důvody, proč by všichni zdravotničtí pracovníci měli být očkováni proti covidu-19, jakmile k tomu budou mít příležitost:

V roce 2021 vydala rovněž prohlášení na podporu každoroční kampaně, v němž se doporučuje, aby zdravotničtí pracovníci byli očkováni proti chřipce, a v roce 2022 prohlášení zdůrazňující význam rutinního očkování a očkování dětí.

Koalice pro podporu očkování se schází jednou ročně, aby projednala své aktivity.

Související informace

Latest updates