Přejít na hlavní obsah
Public Health

Lidský papillomavirus (HPV)

U žen ve věku 15–44 let je v EU rakovina děložního čípku po karcinomu prsu druhou nejčastější formou rakoviny. Rakovinu děložního čípku způsobují některé kmeny lidského papillomaviru. Různé studie potvrdily přítomnost lidského papillomaviru u více než 90 % případů rakoviny děložního čípku.

Existují již očkovací látky, kterými lze předcházet nákaze těmi kmeny viru HPV, které způsobují rakovinu nejčastěji. V zemích, kde probíhají screeningové programy, se výrazně snížil výskyt rakoviny děložního čípku a souvisejících úmrtí.

Očkování proti lidskému papillomaviru (HPV): Existují již tři vakcíny

V návaznosti na schválení vědeckým výborem Evropské agentury pro léčivé přípravky EU povolila uvedení na trh 3 očkovacích látek, které ochrání před hlavními známými kmeny HPV způsobujícími rakovinu děložního čípku:

Evropské střediska pro prevenci a kontrolu nemocí: Výzkum HPV

Informace o lidském papillomaviru a o rakovině děložního čípku zajišťuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Screening rakoviny

Vakcíny proti HPV neposkytují 100% ochranu proti rakovině děložního čípku a očkování není ani náhradou rutinního screeningu rakoviny děložního čípku. Vnitrostátní orgány se vyzývají, aby před zavedením očkovaní organizovaně prováděly plošné vyšetření děložního čípku stěrem. Tento screening by měl zohledňovat Evropské pokyny pro zabezpečování kvality screeningu a diagnostiky rakoviny děložního čípku.

Latest updates