Skip to main content
Public Health

Human papillomavirus (hpv)

Livmoderhalskræft er den næsthyppigste kræftsygdom i EU blandt kvinder i alderen 15-44 år og overgås kun af brystkræft. Livmoderhalskræft skyldes visse former for human papillomavirus (HPV). Man har i forskellige undersøgelser af livmoderhalskræft opdaget HPV i mere end 90 % af de undersøgte tilfælde.

Der findes nu vacciner, der kan forebygge infektion med de typer HPV, der oftest forårsager kræft. De lande, der har indført screening for livmoderhalskræft, har markant reduceret forekomsten af denne kræftform og dødsfald som følge af den.

EU-godkendelse af tre HPV-vacciner

EU har med grønt lys fra det videnskabelige udvalg under Det Europæiske Lægemiddelagentur givet tilladelse til markedsføring af tre HPV-vacciner, som forebygger infektioner med de typer HPV, der oftest forårsager livmoderhalskræft:

ECDC's arbejde med at bekæmpe HPV

Det Europæiske Center for Kontrol med Sygdomme (ECDC) giver information om HPV og livmoderhalskræft.

Kræftscreening

HPV-vaccination giver ikke 100 % beskyttelse mod livmoderhalskræft, og den erstatter ikke de rutinemæssige undersøgelser for livmoderhalskræft. Inden der indføres HPV-vaccination, opfordres myndighederne at foretage screeninger for livmoderhalskræft blandt hele befolkningen i form af de såkaldte smear-test, hvor der udtages celler fra livmoderhalsen til undersøgelse. Denne screening skal gennemføres i overensstemmelse med EU's retningslinjer for kvalitetssikring i forbindelse med screening og diagnosticering af livmoderhalskræft.