Skip to main content
Public Health

Projektid

Innovaatilised tervisearengut edendavad projektid, mis aitavad rakendada ELi tervisestrateegiat, võivad terviseprogrammi kaudu saada ELi rahalist toetust.

Alates 2005. aastast haldab Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet projektiettepanekuid käsitlevaid konkursikutseid, määrab stipendiume, korraldab konverentse ja hoiab suhteid terviseprogrammi raames toetuse saajatega.

Euroopa Parlament eraldas Euroopa Komisjonile täiendavaid rahalisi vahendeid vaktsineerimist käsitleva projekti jaoks: Usaldus vaktsineerimise suhtes – patsientide ja spetsialistide teadlikkus, suhtlus ja usaldus