Skip to main content
Public Health

Projekter

Innovative projekter for udvikling på sundhedsområdet kan få støtte fra EU under sundhedsprogrammet som led i EU's sundhedsstrategi.

Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere har siden 2005 stået for indkaldelser af forslag til projekter og taget sig af tilskud, konferencer og forbindelser med støttemodtagere under sundhedsprogrammet.

Derudover har Kommissionen fået ekstra midler fra Europa-Parlamentet til et projekt vedrørende vaccination: Bevidstgørelse af og kommunikation og tillid mellem patienter og sundhedspersonale (VAC-PACT)