Przejdź do treści głównej
Public Health

Projekty

Innowacyjne projekty wspierające ochronę zdrowia mogą otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programu w dziedzinie zdrowia, który ma na celu wdrażanie europejskiej strategii zdrowia.

Od 2005 r. Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności zarządza zaproszeniami do składania wniosków dotyczących projektów, przyznaje dotacje, organizuje konferencje i utrzymuje kontakty z beneficjentami wsparcia finansowego przyznawanego w ramach programu ochrony zdrowia.