Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Έργα

Καινοτόμα έργα που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία, το οποίο αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία.

Από το 2005 ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές διαχειρίζεται τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σχεδίων και τις επιχορηγήσεις, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διοργάνωση συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων του προγράμματος για την υγεία.