Skip to main content
Public Health

Hankkeet

Innovatiiviset hankkeet, joilla kehitetään EU:n ja jäsenmaiden valmiuksia torjua terveysuhkia, voivat saada rahoitusta EU:n terveysalan toimintaohjelmasta. Hankkeilla toteutetaan EU:n terveysstrategiaa.

Vuodesta 2005 kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto on hallinnoinut terveysalan toimintaohjelman hanke-ehdotuspyyntöjä, vastannut apurahoista ja konferenssien järjestämisestä sekä hoitanut suhteita tuensaajiin.

Lisäksi Euroopan komissio on saanut Euroopan parlamentilta lisärahoitusta rokotushankkeeseen, joka koskee potilaiden ja ammattilaisten tietoisuutta, kommunikaatiota ja luottamusta (VAC-PACT).