Skip to main content
Public Health

Projekti

Inovativni projekti za spodbujanje zdravja lahko črpajo sredstva iz programa za zdravje, če izvajajo zdravstveno strategijo EU.

Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike od leta 2005 pripravlja in vodi razpise za projekte, dodeljuje nepovratna sredstva, organizira konference in skrbi za odnose s prejemniki sredstev iz programa za zdravje.

Poleg tega je Evropska komisija od Evropskega parlamenta prejela dodatna sredstva za projekt cepljenja: Projekt za ozaveščanje ter izboljšanje komuniciranja in zaupanja med pacienti in strokovnjaki (VAC-PACT)