Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Projekti

Inovativni projekti kojima se promiče razvoj zdravstva mogu se financirati sredstvima EU-a iz zdravstvenog programa, čime se provodi Strategija EU-a za zdravlje.

Od 2005. Izvršna agencija za zdravlje i potrošače nadležna je za pozive na podnošenje prijedloga za projekte i dodjelu bespovratnih sredstava, organizira konferencije i vodi brigu o odnosima s primateljima sredstava iz zdravstvenog programa.

Europska komisija dobila je i dodatna sredstva od Europskog parlamenta za jedan projekt u vezi sa cijepljenjem: Projekt Povjerenje u cijepljenje – osvještavanje, komunikacija i povjerenje pacijenata i stručnjaka (engl. „Vaccination Confidence – Patients’ and Professionals’ Awareness, Communication and Trust”, VAC-PACT)