Skip to main content
Public Health

Využívání zdravotní dat má obrovský potenciál. V zájmu jeho využití Evropská komise předkládá nařízení, kterým se zřizuje evropský prostor pro zdravotní data. Tento návrh:

  • podporuje jednotlivce, aby převzali kontrolu nad svými vlastními zdravotními údaji
  • podporuje využívání údajů o zdravotním stavu v zájmu poskytování lepší zdravotní péče, lepšího výzkumu, inovace a tvorby politik a
  • umožňuje EU plně využívat potenciál, který nabízí bezpečná a zabezpečená výměna, využívání a další použití údajů o zdravotním stavu

Evropský prostor pro zdravotní data je ekosystém konkrétně určený pro oblast zdraví. Sestává z pravidel, společných norem a postupů, infrastruktur a správního rámce. Jeho cílem je:

  • dosáhnut lepšího postavení jednotlivců v rámci systému zdravotní péče prostřednictvím lepšího digitálního přístupu k jejich elektronickým osobním zdravotním údajům a jejich kontroly na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU a také podpořit jejich volný pohyb, jakož i skutečný jednotný trh se systémy elektronických zdravotních záznamů, příslušnými zdravotnickými prostředky a systémy umělé inteligence s vysokým rizikem (primární využívání údajů)
  • zajistit jednotné, důvěryhodné a účinné uspořádání k využívání zdravotních dat pro účely výzkumu, inovací, tvorby politik a regulační činnosti (sekundární využívání údajů)

Evropský prostor pro zdravotní data je jako takový klíčovým pilířem silné evropské zdravotní unie a je prvním společným datovým prostorem EU v konkrétní oblasti, který vychází z evropské strategie pro data.

Klíčovým faktorem úspěchu evropského prostoru pro zdravotní data je důvěra. Evropský prostor pro zdravotní data poskytne důvěryhodné prostředí pro bezpečný přístup k široké škále zdravotních dat a pro jejich zpracování. Dále se v něm rozvíjí obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), navrhovaný akt o správě dat, předloha aktu o datech a směrnice o sítích a informačních systémech.

Ty jako horizontální rámce stanoví pravidla, která se vztahují také na zdravotnictví. V nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data jsou však vypracována konkrétnější pravidla, která zohledňují citlivost údajů o zdravotním stavu.

K návrhu nařízení o evropských zdravotních údajích je připojeno sdělení Komise. Je výsledkem postupu, který zahrnoval posouzení dopadů a otevřenou veřejnou konzultaci.

Další informace