Skip to main content
Public Health

Det europæiske sundhedsdataområde

For at frigøre det fulde potentiale af sundhedsdata fremlægger Europa-Kommissionen en forordning om oprettelse af det europæiske sundhedsdataområde. Dette forslag

  • støtter, at enkeltpersoner får kontrol over deres egne sundhedsdata
  • støtter anvendelsen af sundhedsdata med henblik på bedre levering af sundhedsydelser, bedre forskning, innovation og politikudformning og
  • sætter EU i stand til fuldt ud at udnytte det potentiale, der ligger i sikker udveksling, brug og genanvendelse af sundhedsdata

Det europæiske sundhedsdataområde er et sundhedsspecifikt økosystem bestående af regler, fælles standarder og praksis, infrastrukturer og en forvaltningsstruktur, der sigter mod at:

  • styrke enkeltpersoner gennem øget digital adgang til og kontrol med deres elektroniske personlige sundhedsdata nationalt og over hele EU og støtte til deres frie bevægelighed samt fremme et ægte indre marked for elektroniske patientjournalsystemer, relevant medicinsk udstyr og højrisikosystemer med kunstig intelligens (primær anvendelse af data)
  • skabe en sammenhængende, troværdig og effektiv struktur for anvendelse af sundhedsdata til forskning, innovation, politikudformning og lovgivningsmæssige tiltag (sekundær anvendelse af data)

Som sådan er det europæiske sundhedsdataområde en central søjle i den stærke europæiske sundhedsunion, og det er det første fælles EU-dataområde på et specifikt område, der udspringer af den europæiske strategi for data.

Tillid er en grundlæggende forudsætning, hvis det europæiske sundhedsdataområde skal lykkes. Det europæiske sundhedsdataområde opstiller pålidelige rammer for sikker adgang til og behandling af en lang række sundhedsdata. Den bygger videre på den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), den foreslåede forordning om datastyring, udkastet til retsakt om data og direktivet om net- og informationssystemer.

Som horisontale rammer fastsætter de regler, der også gælder for sundhedssektoren. Der er imidlertid udviklet mere specifikke regler i forordningen om det europæiske sundhedsdataområde under hensyntagen til sundhedsdataenes følsomhed.

Forslaget til en europæisk forordning om sundhedsdata ledsages af en meddelelse fra Kommissionen. Det er resultatet af en proces, der omfattede en konsekvensanalyse og en åben offentlig høring.

Læs mere