Gå til hovedindholdet
Public Health

Det europæiske sundhedsdataområde

Det europæiske sundhedsdataområde bliver en af grundpillerne i den stærke europæiske sundhedsunion, og det er det første fælles EU-dataområde på et specifikt felt, der udspringer af den europæiske strategi for data.

I foråret 2024 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til politisk enighed om Kommissionens forslag vedrørende det europæiske sundhedsdataområde.

Det europæiske sundhedsdataområde vil:

  • sætte enkeltpersoner i stand til at få kontrol over deres sundhedsdata og lette udvekslingen af data med henblik på levering af sundhedsydelser i hele EU (primær anvendelse af data)
  • fremme et ægte indre marked for elektroniske sundhedsdatasystemer
  • skabe et sammenhængende, troværdigt og effektivt system for videreanvendelse af sundhedsdata til forskning, innovation, politikudformning og lovgivningsmæssige tiltag (sekundær anvendelse af data)

Dermed vil det europæiske sundhedsdataområde gøre det muligt for EU fuldt ud at udnytte det potentiale, der ligger i en sikker udveksling, anvendelse og videreanvendelse af sundhedsdata til gavn for patienter, forskere, innovatorer og lovgivere.

Tillid er en grundlæggende forudsætning, hvis det europæiske sundhedsdataområde skal lykkes. Det europæiske sundhedsdataområde giver pålidelige rammer for sikker adgang til og behandling af en lang række sundhedsdata. Det bygger videre på:

Disse rammer fastsætter de regler, der også gælder for sundhedssektoren. Det europæiske sundhedsdataområde vil imidlertid også indeholde sektorspecifikke regler på grund af sundhedsdataenes følsomhed.

Det europæiske sundhedsdataområde vil også omfatte fravalgsregler for:

  • primær anvendelse. EU-landene kan tilbyde en mulighed for fuldstændigt fravalg af de infrastrukturer, der skal opbygges under det europæiske sundhedsdataområde.
  • sekundær anvendelse. Teksten indeholder regler om fravalg, der skaber en god balance mellem respekten for patienternes ønsker og sikring af, at de rette data er tilgængelige for de rette personer under hensyntagen til almenvellet.

Opbygningen af det europæiske sundhedsdataområde vil kræve et betydeligt udviklingsarbejde. Kommissionen understøtter disse bestræbelser ved at medfinansiere projekter som bl.a.:

Forslaget om det europæiske sundhedsdataområde ledsages af en meddelelse fra Kommissionen. Den er resultatet af en proces, der omfattede en konsekvensanalyse og en åben offentlig høring.

Læs mere