Skip to main content
Public Health

Eurooppalainen terveysdata-avaruus

Terveystietojen koko potentiaalin saamiseksi käyttöön Euroopan komissio antaa asetuksen eurooppalaisen terveysdata-avaruuden perustamisesta. Tällä ehdotuksella

  • autetaan ihmisiä hallitsemaan omia terveystietojaan
  • tuetaan terveystietojen käyttöä terveydenhuoltopalvelujen, tutkimuksen, innovoinnin ja päätöksenteon parantamiseksi ja
  • annetaan EU:lle keinot hyödyntää turvallisesti terveystietojen esteettömän vaihdon, käytön ja uudelleenkäytön tarjoamia mahdollisuuksia.

Eurooppalainen terveysdata-avaruus on terveysasioihin liittyvä ekosysteemi, joka koostuu säännöistä, yhteisistä standardeista ja käytännöistä, infrastruktuureista ja hallintopuitteista. Sen tavoitteena on

  • lisätä yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia parantamalla ihmisten mahdollisuutta tarkastella ja hallita digitaaliteknologian avulla henkilökohtaisia sähköisiä terveystietojaan jäsenvaltion sisällä sekä koko EU:n alueella ja tukemalla niiden vapaata liikkuvuutta sekä edistää sähköisten potilaskertomusjärjestelmien, asiaankuuluvien lääkinnällisten laitteiden ja suuririskisten tekoälyjärjestelmien todellisia sisämarkkinoita (tietojen ensisijainen käyttö)
  • luoda johdonmukainen, luotettava ja tehokas perusta terveystietojen käytölle tutkimus-, innovointi-, päätöksenteko- ja sääntelytarkoituksia varten (tietojen toissijainen käyttö).

Eurooppalainen terveysdata-avaruus on keskeinen osa vahvaa Euroopan terveysunionia, ja se on ensimmäinen Euroopan datastrategiasta kumpuava yhteinen eurooppalainen data-avaruus, joka keskittyy tiettyyn alaan.

Luottamus on eurooppalaisen terveysdata-avaruuden onnistumisen keskiössä. Eurooppalainen terveysdata-avaruus tarjoaa luotettavat puitteet monenlaisten terveystietojen turvalliselle käytölle ja käsittelylle. Se perustuu yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR), ehdotettuun datahallintosäädökseen, datasäädösluonnokseen ja verkko- ja tietoturvadirektiiviin.

Ne ovat laaja-alaisia kehyksiä, joten niihin kuuluvia sääntöjä sovelletaan myös terveydenhuoltoalaan. Eurooppalaista terveysdata-avaruutta koskevassa asetuksessa kehitetään kuitenkin tarkempia sääntöjä, joissa otetaan huomioon terveystietojen arkaluonteisuus.

Eurooppalaista terveysdata-avaruutta koskevaan asetusehdotukseen liittyy komission tiedonanto. Se on tulosta prosessista, johon sisältyi vaikutustenarviointi ja avoin julkinen kuuleminen.

Lisätietoa