Skip to main content
Public Health

Evropski zdravstveni podatkovni prostor

Da bi v celoti izkoristili potencial zdravstvenih podatkov, je Evropska komisija predstavila uredbo o evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru. Ta predlog

  • podpira posameznike pri prevzemanju nadzora nad lastnimi zdravstvenimi podatki;
  • podpira uporabo zdravstvenih podatkov za boljše zagotavljanje zdravstvenega varstva, boljše raziskave, inovacije in oblikovanje politik ter
  • omogoča EU, da v celoti izkoristi potencial varne in zanesljive izmenjave, uporabe in ponovne uporabe zdravstvenih podatkov.

Evropski zdravstveni podatkovni prostor je poseben zdravstveni ekosistem, sestavljen iz pravil, skupnih standardov in praks ter infrastrukture in okvira upravljanja. Njegovi cilji so:

  • krepitev vloge posameznikov z boljšim digitalnim dostopom do njihovih elektronskih osebnih zdravstvenih podatkov in nadzorom nad njimi tako na nacionalni ravni kot ravni EU ter podpora prostemu gibanju in oblikovanju pravega enotnega trga sistemov za vodenje elektronskih zdravstvenih zapisov, ustreznih medicinskih pripomočkov in sistemov umetne inteligence velikega tveganja (primarna uporaba podatkov);
  • zagotavljati dosledno, zaupanja vredno in učinkovito ureditev za uporabo zdravstvenih podatkov za raziskave, inovacije, oblikovanje politik in regulativne dejavnosti (sekundarna uporaba podatkov).

Evropski zdravstveni podatkovni prostor je zato ključni steber močne evropske zdravstvene unije in prvi skupni podatkovni prostor EU na določenem področju, ki izhaja iz evropske strategije za podatke.

Zaupanje je temeljni omogočitveni dejavnik za uspeh evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora. Evropski zdravstveni podatkovni prostor bo zagotovil zaupanja vredno okolje za varen dostop do širokega nabora zdravstvenih podatkov in njihovo obdelavo. Temelji tudi na splošni uredbi o varstvu podatkov, predlaganem aktu o upravljanju podatkov, osnutku akta o podatkih ter direktivi o varnosti omrežij in informacijskih sistemov.

Ti akti in predlogi kot horizontalni okviri zagotavljajo pravila, ki se uporabljajo tudi za zdravstveni sektor. Vendar uredba o evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru vsebuje podrobnejša pravila, ki upoštevajo občutljivost zdravstvenih podatkov.

Predlog uredbe o evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru spremlja sporočilo Komisije. Dokument je rezultat postopka, ki je vključeval oceno učinka in odprto javno posvetovanje.

Več informacij