Skip to main content
Public Health

Informace týkající se tabákových výrobků, elektronických cigaret a náhradních náplní – Společná vstupní brána EU (EU-CEG)

Tyto informace se týkají:

  • složení
  • emisí
  • toxicity

K poskytování těchto informací slouží Společná vstupní brána EU (EU-CEG).

Ostatní produkty

V některých zemích Unie lze EU-CEG použít k poskytování informací o dalších produktech, jako jsou například:

  • nové tabákové výrobky
  • rostlinné výrobky určené ke kouření
  • cigarety bez nikotinu

Požadavky na poskytované informace

Údaje, které musí výrobci a dovozci poskytovat, jsou stanoveny ve dvou prováděcích rozhodnutích:

Základní informace o EU-CEG

Účelem portálu EU-CEG je snížit administrativní zátěž pro společnosti a regulační orgány a usnadnit porovnávání údajů. Portál je v provozu od května 2016 a vyvinula ho Evropská komise v úzké spolupráci s členskými státy a zainteresovanými stranami z daného odvětví.