Gå til hovedindholdet
Public Health

Indberetning af oplysninger om tobaksvarer, e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere - EU's fælles indberetningsportal (EU-CEG)

Det drejer sig bl.a. om oplysninger om:

  • ingredienser
  • emissioner
  • toksikologiske data.

IT-værktøjet til at indberette disse oplysninger er EU's fælles indberetningsportal (EU-CEG).

Andre produkter

I visse EU-lande kan EU-CEG også bruges til at indberette oplysninger om andre produkter såsom:

  • nye kategorier af tobaksvarer
  • urtebaserede rygeprodukter
  • nikotinfrie e-cigaretter.

Krav vedrørende indberetning

De oplysninger, som fabrikanter og importører skal indberette, er fastsat i to gennemførelsesafgørelser:

Om EU-CEG

EU-CEG har til formål at mindske den administrative byrde for virksomheder og lovgivere samt at gøre det lettere at sammenligne data. Værktøjet er udarbejdet af Europa-Kommissionen i tæt samarbejde med medlemslandene og interesserede parter fra branchen. Portalen blev operativ i maj 2016.