Skip to main content
Public Health

Information om tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare – EU:s webbportal EU-CEG

Det gäller information om

  • ingredienser
  • utsläpp (t.ex. tjära, nikotin och kolmonoxid)
  • toxikologiska uppgifter.

EU har en särskild webbportal (EU-CEG) för de här uppgifterna.

Andra produkter

I vissa EU-länder kan portalen också användas för andra produkter, t.ex.

  • nya tobaksvaror
  • örtprodukter för rökning
  • nikotinfria e-cigaretter.

Informationskrav

Vilka uppgifter som tillverkare och importörer måste lämna förklaras i två genomförandebeslut:

Om EU-CEG

Syftet med portalen är att förenkla arbetet för företag och tillsynsmyndigheter och göra det lättare att jämföra uppgifter. Portalen har tagits fram av EU-kommissionen i nära samarbete med medlemsländerna och berörda branschaktörer. Den lanserades i maj 2016.