Skip to main content
Public Health

Informācijas sniegšana par tabakas izstrādājumiem, e-cigaretēm un uzpildes flakoniem – ES kopīgais ievades portāls (EU-CEG)

Informācija jāiesniedz par:

  • sastāvdaļām,
  • emisijām,
  • toksikoloģiskajiem datiem.

Šīs informācijas sniegšanā tiek izmantots IT rīks – ES kopīgais ievades portāls (EU-CEG).

Citi izstrādājumi

Dažās ES valstīs EU-CEG var izmantot, lai informētu arī par citiem izstrādājumiem, piemēram:

  • jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem,
  • smēķējamiem augu izcelsmes izstrādājumiem,
  • beznikotīna e-cigaretēm.

Informācijas prasības

Informācija, kas ražotājiem un importētājiem jāsniedz, ir izklāstīta divos īstenošanas lēmumos:

Par EU-CEG

EU-CEG ir veidots ar mērķi samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem un regulējošajām iestādēm, un tajā ir vieglāk salīdzināt datus. Šo rīku ir izstrādājusi Eiropas Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un nozares dalībniekiem. Tas sāka darboties 2016. gada maijā.