Skip to main content
Public Health

Poskytovanie informácií o tabakových výrobkoch, elektronických cigaretách a plniacich fľaštičkách – spoločná vstupná brána EÚ (EU-CEG)

Ide o informácie vzťahujúce sa na:

  • zložky,
  • emisie,
  • toxikologické údaje.

Nástroj informačných technológií na poskytovanie týchto informácií sa nazýva spoločná vstupná brána EÚ (EU-CEG).

Ostatné výrobky

V niektorých členských štátoch EÚ sa EU-CEG môže využiť na poskytovanie informácií o iných výrobkoch, akými sú:

  • nové kategórie tabakových výrobkov,
  • bylinné výrobky na fajčenie,
  • beznikotínové elektronické cigarety.

Požiadavky týkajúce sa informácií

Informácie, ktoré musia výrobcovia a dovozcovia poskytovať, sa uvádzajú v dvoch vykonávacích rozhodnutiach:

Informácie o EU-CEG

Cieľom EU-CEG je znížiť administratívne zaťaženie spoločností a regulačných orgánov a uľahčiť porovnávanie údajov. Tento nástroj vytvorila Európska komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi a zainteresovanými stranami z odvetvia. Systém EU-CEG začal fungovať v máji 2016.