Direct naar de inhoud
Public Health

Informatie over tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen - EU common entry gate (EU-CEG)

Het gaat daarbij om informatie over:

  • ingrediënten
  • emissies
  • toxicologische eigenschappen

Deze gegevens moeten worden ingediend via de "EU common entry gate" (EU-CEG).

Andere producten

In sommige EU-landen kan EU-CEG gebruikt worden om informatie in te dienen over andere producten, zoals:

  • nieuwsoortige tabaksproducten
  • voor roken bestemde kruidenproducten
  • nicotinevrije elektronische sigaretten

Kennisgevingsverplichting

Welke gegevens producenten en importeurs moeten meedelen, wordt in twee uitvoeringsbesluiten uiteengezet:

Over EU-CEG

EU-CEG moet de administratieve lasten voor bedrijven en regelgevende instanties verminderen en het makkelijker maken om gegevens te vergelijken. Het is ontwikkeld door de Europese Commissie in nauwe samenwerking met de EU-lidstaten en belanghebbenden uit de sector. In mei 2016 trad het in werking.