Skip to main content
Public Health

Teabe esitamine tubakatoodete, e-sigarettide ja täitepakendite kohta – ELi ühisportaal (EU-CEG)

Esitada tuleb järgmine teave:

  • koostisosad;
  • eralduvad ained;
  • toksikoloogilised andmed.

Teabe esitamiseks kasutatakse IT-lahendust ELi ühisportaal (EU-CEG).

Muud tooted

Mõnedes ELi riikides saab ühisportaali kasutada teabe esitamiseks ka muude toodete kohta, nt

  • uudsete tubakatoodete;
  • taimsete suitsetatavate toodete;
  • nikotiinivabade e-sigarettide kohta.

Nõuded teabe kohta

Teave, mida tootjad ja importijad peavad esitama, on määratletud kahes rakendusotsuses:

ELi ühisportaal (EU-CEG)

Ühisportaal on loodud selleks, et vähendada ettevõtjate ja seadusandjate halduskoormust ning muuta andmete võrdlemine lihtsamaks. Portaali on välja töötanud Euroopa Komisjon tihedas koostöös liikmesriikide ja tubakatööstuse ettevõtetega. Portaal alustas tööd 2016. aasta mais.