Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης - Κοινή Ευρωπαϊκή Πύλη Εισόδου (EU-CEG)

Η πύλη περιλαμβάνει πληροφορίες για τα ακόλουθα:

  • συστατικά
  • εκπομπές
  • τοξικολογικά δεδομένα.

Το εργαλείο πληροφορικής για την παροχή αυτών των πληροφοριών ονομάζεται Κοινή Ευρωπαϊκή Πύλη Εισόδου (EU-CEG).

Λοιπά προϊόντα

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, η EU-CEG χρησιμοποιείται και για την παροχή πληροφοριών σχετικά με άλλα προϊόντα, όπως:

  • νέα προϊόντα καπνού
  • φυτικά προϊόντα για κάπνισμα
  • ηλεκτρονικά τσιγάρα χωρίς νικοτίνη.

Απαιτούμενες πληροφορίες

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς καθορίζονται σε 2 εκτελεστικές αποφάσεις:

Λίγα λόγια για την πύλη EU-CEG

Η πύλη EU-CEG αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και στην ευκολότερη σύγκριση των δεδομένων. Το εργαλείο δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους του κλάδου. Τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2016.