Direct la conținutul principal
Public Health

O Strategie farmaceutică pentru Europa

 

Noutăți:

La 26 aprilie 2023, Comisia a adoptat o propunere pentru o nouă directivă și un nou regulament care revizuiesc și înlocuiesc legislația generală existentă în domeniul farmaceutic

Adoptată la 25 noiembrie 2020, Strategia farmaceutică pentru Europa (versiunea ușor de citit) își propune să creeze un cadru de reglementare care să facă față exigențelor viitorului și să sprijine industria în promovarea cercetării și a tehnologiilor care ajung la pacienți pentru a răspunde nevoilor lor terapeutice, abordând, în același timp, disfuncționalitățile pieței. De asemenea, va ține cont de deficiențele scoase în evidență de pandemia de COVID-19 și va lua măsurile adecvate pentru a consolida sistemul.

Strategia se va baza pe 4 piloni, care includ acțiuni legislative și nelegislative:

  • asigurarea disponibilității pentru pacienți a unor medicamente accesibile financiar și abordarea nevoilor medicale nesatisfăcute (de exemplu, în domeniul rezistenței la antimicrobiene și al bolilor rare)
  • sprijinirea competitivității, a inovării și a sustenabilității industriei farmaceutice din UE și elaborarea unor medicamente de înaltă calitate, sigure, eficace și mai ecologice
  • consolidarea mecanismelor de pregătire și răspuns în situații de criză, diversificarea și securitatea lanțurilor de aprovizionare, abordarea penuriei de medicamente
  • consolidarea poziției UE pe plan mondial, prin promovarea unui nivel înalt al standardelor în materie de calitate, eficacitate și siguranță

Această inițiativă este în concordanță cu noua Strategie industrială pentru Europa (versiunea ușor de citit) și cu prioritățile prezentate în Pactul verde european, Planul european de combatere a cancerului și Strategia digitală europeană.

Provocări cu care se confruntă sectorul

Cetățenii din întreaga UE se așteaptă să beneficieze de acces egal la terapii sigure și moderne, la prețuri acceptabile. Medicamentele joacă un rol important în această privință, deoarece oferă opțiuni terapeutice pentru diagnosticarea, tratarea și prevenirea bolilor. Sectorul farmaceutic din Europa contribuie în mod semnificativ la economia UE, prin crearea de locuri de muncă înalt calificate și prin investiții în inovare.

Digitalizarea și inovarea în utilizarea datelor reale deschid noi posibilități în ceea ce privește modul în care sunt dezvoltate și utilizate medicamentele. Cu toate acestea, terapiile inovatoare nu ajung la toți pacienții din întreaga Europă cu aceeași viteză, iar unii dintre ei s-ar putea să nu aibă acces la medicamentele de care au nevoie din cauza penuriei. Pandemia fără precedent de COVID-19 a demonstrat, de asemenea, cât de important este să existe un sistem rezistent la crize și să se asigure disponibilitatea medicamentelor în orice situație.

În același timp, populația Europei îmbătrânește, iar UE se confruntă cu o povară din ce în ce mai mare reprezentată de boli și de amenințări emergente la adresa sănătății, cum ar fi COVID-19. În plus, sistemele de sănătate și pacienții întâmpină dificultăți în suportarea costului medicamentelor. De asemenea, UE devine tot mai dependentă de țări din afara sa pentru importul de medicamente și de ingrediente active ale acestora. Aspecte precum rezistența la antimicrobiene și sustenabilitatea de mediu a medicamentelor reprezintă, de asemenea, un motiv de îngrijorare.

Prin obiectivele descrise mai sus, strategia este un instrument de politică menit să abordeze aceste provocări importante și să adapteze sistemul farmaceutic al UE în anii următori.

Punere în aplicare

Principala acțiune emblematică a Comunicării privind o Strategie farmaceutică pentru Europa a fost reforma legislației UE în domeniul farmaceutic. Prin urmare, în aprilie 2023, au fost în sfârșit prezentate propunerile pentru o nouă directivă și un nou regulament de revizuire și înlocuire a legislației farmaceutice existente, inclusiv a legislației privind bolile rare și copiii.

Activități de consultare

De la publicarea foii de parcurs a strategiei, în iunie 2020, Comisia a organizat o serie de consultări și reuniuni pentru a clarifica elaborarea strategiei.

Comisia a ținut seama de pozițiile și prioritățile exprimate de părțile interesate și de public și a colaborat îndeaproape cu autoritățile statelor membre în cadrul comitetelor sale consultative.

În etapa de punere în aplicare sunt planificate activități suplimentare de consultare.

Activități de consultare legate de revizuirea legislației generale privind produsele farmaceutice:

.
Activități de consultare legate de comunicarea privind Strategia farmaceutică pentru Europa:

Informații pe aceeași temă

Alte informații pe aceeași temă