Skip to main content
Public Health

„UE pentru sănătate” 2021-2027 – O viziune pentru o Uniune Europeană mai sănătoasă

Programul „UE pentru sănătate” reprezintă răspunsul UE la COVID-19. Pandemia are un impact major asupra personalului medico-sanitar, asupra pacienților și asupra sistemelor de sănătate din Europa. Noul program „UE pentru sănătate” va merge însă dincolo de răspunsul la situații de criză, încercând să îmbunătățească însăși reziliența sistemelor de sănătate.

Acest program, instituit prin Regulamentul (UE) 2021/522, va oferi finanțare entităților eligibile, organizațiilor și ONG-urilor din domeniul sănătății din țările UE sau din țările terțe asociate la program.

Domenii de acțiune

Cu ajutorul programului „UE pentru sănătate”, UE va investi 5,3 miliarde EUR (în prețuri curente) în acțiuni cu valoare adăugată europeană, care vor completa politicile țărilor UE și vor urmări unul sau mai multe dintre scopurile programului:

eu4health-1.png

Cele 10 obiective din cadrul celor 4 scopuri ample sunt:

 1. Să îmbunătățească și să promoveze sănătatea în Uniune
  • prevenirea bolilor și promovarea sănătății
  • inițiative și cooperare internațională în domeniul sănătății
 2. Să combată amenințările transfrontaliere la adresa sănătății
  • prevenire, pregătire și răspuns la amenințările transfrontaliere la adresa sănătății
  • completarea stocurilor naționale de produse esențiale necesare în situații de criză
  • constituirea unei rezerve de personal medico-sanitar și de sprijin
 3. Să amelioreze calitatea medicamentelor, a dispozitivelor medicale și a produselor necesare în situații de criză
  • asigurarea disponibilității și a accesibilității pentru medicamentele, dispozitivele medicale și produsele necesare în situații de criză
 4. Să consolideze sistemele de sănătate, reziliența acestora și utilizarea eficientă a resurselor
  • consolidarea datelor privind sănătatea, a instrumentelor și serviciilor digitale și transformarea digitală a asistenței medicale
  • îmbunătățirea accesului la asistența medicală
  • elaborarea și aplicarea legislației UE în domeniul sănătății și plasarea dovezilor la baza procesului decizional
  • activități integrate între sistemele naționale de sănătate

Programul „UE pentru sănătate” va deschide calea către o uniune europeană a sănătății investind în priorități urgente în materie de sănătate:

Vor fi susținute și eforturile în alte domenii: digitalizarea sistemelor de sănătate, reducerea numărului de infecții rezistente la antimicrobiene, îmbunătățirea ratelor de vaccinare etc.

UE va extinde inițiativele de succes precum Rețelele europene de referință pentru bolile rare și va continua să coopereze la nivel internațional pentru a găsi soluții la amenințările și provocările în materie de sănătate care afectează întreaga omenire.

Actori implicați

Pentru ca programul „UE pentru sănătate” să devină realitate, este necesară implicarea a numeroși actori:

 • Țările UE sunt consultate cu privire la prioritățile și orientările strategice ale programului și colaborează cu Comisia în cadrul grupului de coordonare al programului „UE pentru sănătate” pentru a asigura coerența și complementaritatea programului cu politicile naționale în domeniul sănătății. Ele își prezintă avizul în cadrul Comitetului pentru programul „UE pentru sănătate”, înainte de adoptarea programelor anuale de lucru.
 • Părțile interesate (reprezentanții societății civile și ai asociațiilor de pacienți, cadrele universitare, organizațiile personalului medico-sanitar etc.) oferă contribuții cu privire la prioritățile și orientările strategice și la nevoile care trebuie acoperite prin programul anual de lucru.
 • Parlamentul European este informat cu privire la evoluția lucrărilor pregătitoare și a activităților de informare cu părțile interesate.
 • Comisia Europeană pregătește, adoptă și implementează programele anuale de lucru, monitorizează progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor programului și raportează asupra evoluției acestuia. De asemenea, ea poate solicita în orice moment punctele de vedere ale agențiilor descentralizate relevante și ale experților independenți din domeniul sănătății cu privire la aspecte tehnice sau științifice relevante pentru punerea în aplicare a programului.
 • Programul va fi implementat de Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA).

Programul de lucru

Programul „UE pentru sănătate” este implementat cu ajutorul programelor anuale de lucru. Programul de lucru pentru 2022 a fost adoptat. Acțiunile se încadrează în patru categorii: prevenirea bolilor, pregătirea pentru situații de criză, sistemele de sănătate și tehnologiile digitale, cu un accent transversal pe cancer.

Finanțare și licitații

Oportunitățile de finanțare prin programul „UE pentru sănătate” sunt publicate de Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HADEA). Vă recomandăm să consultați cu regularitate paginile HADEA dedicate cererilor de propuneri și cererilor de oferte.

Sinergiile și complementaritatea cu alte fonduri

Provocările în materie de sănătate sunt, prin natura lor, transversale. Programul „UE pentru sănătate” completează alte programe, politici, instrumente și acțiuni ale Uniunii:

Informații suplimentare

Programele anterioare ale UE în domeniul sănătății

Începând din 2003, programele UE în domeniul sănătății au generat cunoștințe și dovezi care stau la baza politicilor și servesc proiectelor de cercetare. Printre ele se numără bune practici, instrumente și metodologii care au adus beneficii atât comunității sănătății publice, cât și cetățenilor în mod direct (de exemplu, îmbunătățirea testelor de diagnosticare, sprijinirea țărilor UE în elaborarea de planuri naționale de acțiune privind cancerul, îmbunătățirea îngrijirii pacienților).