Skip to main content
Public Health

Combaterea cancerului este una dintre principalele priorități ale Comisiei Europene în domeniul sănătății. Orientările politice ale președintei von der Leyen menționează „un plan european de combatere a cancerului, pentru a sprijini eforturile statelor membre de a îmbunătăți controlul cancerului și îngrijirile acordate pacienților”, menit să reducă suferința provocată de această boală și să transforme Europa în lider în lupta împotriva cancerului.

Politica UE în domeniul cancerului

Scrisoarea de misiune adresată comisarului pentru sănătate, Stella Kyriakides, prevede necesitatea de a sprijini țările UE în activitatea lor de prevenire a cancerului.

Planul european de combatere a cancerului, prezentat în februarie 2021, este răspunsul UE la provocările și evoluțiile în materie de control al acestei boli. El reprezintă un angajament politic de a face toate eforturile posibile pentru a învinge cancerul. Bazat pe zece inițiative majore și pe câteva acțiuni de sprijin, planul face parte din propunerile Comisiei privind realizarea unei adevărate uniuni europene a sănătății, care să ajute UE să devină mai sigură, mai bine pregătită și mai rezilientă.

Planul european de combatere a cancerului sprijină eforturile statelor membre de a preveni cancerul și de a asigura o calitate cât mai bună a vieții pentru bolnavii de cancer, supraviețuitori, familiile și îngrijitorii acestora. Este structurat în jurul câtorva domenii importante în care UE poate aduce cea mai mare valoare adăugată:

  • prevenire
  • depistare timpurie
  • diagnosticare și tratament
  • calitatea vieții bolnavilor de cancer și a supraviețuitorilor

Planul de combatere a cancerului este legat de alte priorități ale Comisiei, în special de strategia farmaceutică pentru Europa și de strategia UE „De la fermă la consumator”, precum și de viitorul spațiu european al datelor medicale (menit să se realizeze până în 2025). Combaterea cancerului este una dintre propunerile de Misiuni UE de cercetare și inovare și face parte din cadrul Orizont Europa, care începe în 2021.

În cadrul Grupului de coordonare privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile, a fost lansat un subgrup privind cancerul, coprezidat cu Direcția Generală Cercetare și Inovare. Mandatul acestui subgrup a fost convenit de către configurația strategică alternativă a Comitetului programului Orizont Europa și a Grupului de coordonare privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile.

Programul „UE pentru sănătate” (2021-2027) le va oferi statelor membre sprijin financiar și tehnic pentru consolidarea sistemelor lor de sănătate.

Cancerul este o problemă majoră de sănătate, menționată în articolul 168 din TFUE, care îi conferă Uniunii Europene competența de a sprijini, coordona sau completa acțiunile statelor membre pentru protecția și îmbunătățirea sănătății umane.

Comisia Europeană, statele membre ale UE și societatea civilă conlucrează din 1985 pentru a combate cancerul, în strânsă colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, cu Centrul Comun de Cercetare și cu Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului.

O abordare comună asupra cancerului

Cancerul este a doua cauză a mortalității în țările din UE, după bolile cardiovasculare. În fiecare an, 2,6 milioane de oameni sunt diagnosticați cu această boală, iar 1,2 milioane mor din cauza ei.

Europa are 10 % din populația lumii, dar înregistrează un sfert din numărul mondial de cazuri de cancer. Este clar că această boală reprezintă o amenințare uriașă pentru societatea noastră. Impactul economic total al cancerului în Europa este de 100 de miliarde de euro pe an.

Dovezile demonstrează că am putea preveni 40 % din cazurile de cancer, dacă am aplica ceea ce știm deja. Cu toate acestea, doar 3 % din bugetele pentru sănătate sunt cheltuite în prezent pentru promovarea sănătății și prevenirea bolilor. Potențialul este enorm.

Dacă am acționa mai decisiv pentru a preveni cancerul și pentru a încuraja un stil de viață sănătos, am rezolva în același timp o parte din problemele legate de obezitate și de alte boli netransmisibile (ex. bolile cardiovasculare și diabetul), deoarece toate aceste boli au în comun anumiți factori de risc.

Potrivit rapoartelor „Starea sănătății în UE”, cancerul este una dintre principalele cauze ale deceselor premature din UE. Are impact nu numai asupra sănătății individuale, ci și asupra societății și economiei.

Boala pune presiune pe sistemele medicale și de protecție socială și pe bugetele statelor și reduce productivitatea și creșterea economică. Avem nevoie de sisteme de sănătate mai reziliente. Trebuie să sprijinim mai ales statele membre care au cel mai mult nevoie de politici bazate pe date concrete, pentru a garanta că toți cetățenii UE au acces la măsuri de prevenire și diagnosticare a cancerului, precum și la tratamente eficace și la îngrijiri post-tratament.

O serie de realizări au pus bazele unei abordări comune în lupta împotriva cancerului în UE. Linkurile de mai jos trimit la documentele care au stat la baza acțiunilor UE în domeniu și la informații despre măsurile prin care UE caută să ajute țările UE și părțile interesate să lupte împotriva cancerului.

Cadrul de politici

Inițiative privind prevenirea și controlul cancerului

Printre inițiativele coordonate de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei în domeniul prevenirii și controlului cancerului se numără:

Programul în domeniul sănătății contribuie la finanțarea rețelelor europene de referință privind cancerul, precum și la acțiunile comune privind:

Informații pe aceeași temă

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: