Skip to main content
Public Health

Combaterea cancerului este una dintre principalele priorități ale Comisiei Europene în domeniul sănătății. Orientările politice ale președintei von der Leyen menționează „un plan european de combatere a cancerului, pentru a sprijini eforturile statelor membre de a îmbunătăți controlul cancerului și îngrijirile acordate pacienților”, menit să reducă suferința provocată de această boală și să transforme Europa în lider în lupta împotriva cancerului. 

Planul european de combatere a cancerului

Scrisoarea de misiune adresată comisarului pentru sănătate, Stella Kyriakides, prevede necesitatea de a sprijini țările UE în activitatea lor de prevenire a cancerului. 

Planul european de combatere a cancerului, prezentat în februarie 2021, este răspunsul UE la provocările și evoluțiile în materie de control al acestei boli. El reprezintă un angajament politic de a face toate eforturile posibile pentru a învinge cancerul.

Bazat pe zece inițiative majore și pe câteva acțiuni de sprijin, planul face parte din propunerile Comisiei privind realizarea unei adevărate uniuni europene a sănătății, care să ajute UE să devină mai sigură, mai bine pregătită și mai rezilientă.

Planul european de combatere a cancerului sprijină eforturile statelor membre de a preveni cancerul și de a asigura o calitate cât mai bună a vieții pentru bolnavii de cancer, supraviețuitori, familiile și îngrijitorii acestora. Este structurat în jurul câtorva domenii importante în care UE poate aduce cea mai mare valoare adăugată:

  • prevenirea
  • depistarea timpurie
  • diagnosticarea și tratamentul
  • calitatea vieții bolnavilor de cancer și a supraviețuitorilor

Inițiative majore

Planul de combatere a cancerului este legat de alte priorități ale Comisiei, în special de Strategia farmaceutică pentru Europa, de Strategia UE „De la fermă la consumator” și de spațiul european al datelor medicale. Combaterea cancerului reprezintă una dintre Misiunile UE de cercetare și inovare și face parte din Orizont Europa.

În cadrul Grupului de experți în domeniul sănătății publice, a fost lansat un subgrup privind cancerul, coprezidat cu Direcția Generală Cercetare și Inovare.

Programul „UE pentru sănătate” (2021-2027) le va oferi statelor membre sprijin financiar și tehnic pentru consolidarea sistemelor lor de sănătate.

Date și statistici despre cancer

Cancerul este a doua cauză a mortalității în țările din UE, după bolile cardiovasculare. În fiecare an, 2,6 milioane de oameni sunt diagnosticați cu această boală, iar 1,2 milioane mor din cauza ei.

Europa are 10 % din populația lumii, dar înregistrează un sfert din numărul mondial de cazuri de cancer. Este clar că această boală reprezintă o amenințare uriașă pentru societatea noastră. Impactul economic total al cancerului în Europa este de 100 de miliarde de euro pe an.

Potrivit rapoartelor „Starea sănătății în UE”, cancerul este una dintre principalele cauze ale deceselor premature din UE. Are impact nu numai asupra sănătății individuale, ci și asupra societății și economiei.

Boala pune presiune pe sistemele medicale și de protecție socială și pe bugetele statelor și reduce productivitatea și creșterea economică. Avem nevoie de sisteme de sănătate mai reziliente. Trebuie să sprijinim mai ales statele membre care au cel mai mult nevoie de politici bazate pe date concrete, pentru a garanta că toți cetățenii UE au acces la măsuri de prevenire și diagnosticare a cancerului, precum și la tratamente eficace și la îngrijiri post-tratament.

Dovezile demonstrează că am putea preveni 40 % din cazurile de cancer, dacă am aplica ceea ce știm deja. Cu toate acestea, doar 3 % din bugetele pentru sănătate sunt cheltuite în prezent pentru promovarea sănătății și prevenirea bolilor. Potențialul este enorm.

Dacă am acționa mai decisiv pentru a preveni cancerul, am rezolva în același timp o parte din problemele legate de obezitate și de alte boli netransmisibile (ex. bolile cardiovasculare și diabetul), deoarece toate aceste boli au în comun anumiți factori de risc.

Cadrul de politici

Inițiative UE privind prevenirea și controlul cancerului

Cancerul este o problemă majoră de sănătate, iar UE, în baza articolulului 168 din TFUE, are competența de a sprijini, coordona sau completa acțiunile statelor membre pentru protecția și îmbunătățirea sănătății umane.

Comisia Europeană, țările UE și societatea civilă conlucrează din 1985 pentru a combate cancerul, în strânsă colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, cu Centrul Comun de Cercetare și cu Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului.

Printre inițiativele coordonate de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei în domeniul prevenirii și controlului cancerului se numără:

Programul în domeniul sănătății contribuie la finanțarea rețelelor europene de referință privind cancerul, precum și la acțiunile comune privind:

Informații pe aceeași temă