Skip to main content
Public Health

ƒ„Az EU az egészségügyért” (2021–2027) – uniós program az egészségesebb Európai Unióért

Az „EU az egészségügyért” program az EU ambiciózus válaszlépése a Covid19-járványra. A világjárvány drámai hatást gyakorolt az európai egészségügyi rendszerekre, egészségügyi dolgozókra és betegekre. Az új „EU az egészségügyért” program túlmutat a válságelhárításon és célja, hogy ellenállóbbá tegye az egészségügyi rendszereket.

Az (EU) 2021/522 rendelettel létrehozott „EU az egészségügyért” program finanszírozást fog nyújtani az uniós országok vagy a programhoz társult nem uniós országok támogatható szervezetei, egészségügyi szervezetei és nem kormányzati szervezetei számára.

Tevékenységi területek

Az „EU az egészségügyért” program keretében az EU folyó árakon 5,3 milliárd eurót fektet be olyan tevékenységekbe, amelyeknek uniós hozzáadott értéke van, kiegészítik az uniós országok szakpolitikáit, és megvalósítják a program egy vagy több célkitűzését, melyek:

eu4health-1.png

A négy általános célhoz tartozó tíz konkrét célkitűzés a következő:

 1. Az egészségügy javítása és előmozdítása az Unióban
  • betegségmegelőzés és egészségfejlesztés
  • nemzetközi egészségügyi kezdeményezések és együttműködés
 2. A határokon átterjedő egészségügyi veszélyek elhárítása
  • megelőzés, felkészültség és a határokon átterjedő egészségügyi veszélyekre való reagálás
  • a válság szempontjából lényeges termékek országos készletfelhalmozásának kiegészítése
  • az orvosi és egészségügyi dolgozók, valamint a kisegítő személyzet utánpótlásának biztosítása
 3. A gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és a válság szempontjából releváns termékek tökéletesítése
  • a gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és a válság szempontjából releváns termékek rendelkezésre bocsátása és megfizethetővé tétele
 4. Az egészségügyi rendszerek, rezilienciájuk és erőforrás-hatékonyságuk megerősítése
  • az egészségügyi adatok, a digitális eszközök és szolgáltatások megerősítése, az egészségügy digitális átalakítása
  • az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása
  • uniós egészségügyi jogszabályok kidolgozása és végrehajtása; tényeken alapuló döntéshozatal
  • szoros együttműködés a tagállami egészségügyi rendszerek között

Az "EU az egészségügyért" program a következő sürgős egészségügyi prioritásokba való beruházás révén utat nyit az európai egészségügyi uniónak:

A program az egészségügyi rendszerek digitalizálását, az antibiotikum-rezisztens fertőzések számának csökkentését, illetve az átoltottság növelésére irányuló erőfeszítéseket stb. is nagyban elő fogja mozdítani.

Az EU ki fogja bővíteni a ritka betegségekkel foglalkozó európai referenciahálózatokat és a hasonlóan sikeres kezdeményezéseket, és a jövőben is azon fog dolgozni, hogy nemzetközi együttműködés valósuljon meg a globális egészségügyi fenyegetések és kihívások leküzdése céljából.

Érintett szereplők

Számos szereplőre van szükség ahhoz, hogy az „EU az egészségügyért” program valósággá váljon:

 • Az uniós tagállamoknak módjukban áll véleményt mondani a program prioritásairól és stratégiai irányvonalairól, továbbá a Bizottsággal az „EU az egészségügyért” irányítócsoportban együttműködve gondoskodhatnak a tagállami egészségügyi politikákkal való összhangról és kiegészítő jellegről. Az éves munkaprogramok elfogadása előtt a tagországok véleményt nyilvánítanak az „EU az egészségügyért” program bizottságában.
 • Az érdekelt felek, köztük a civil társadalom és a betegszervezetek képviselői, a tudományos dolgozók és az egészségügyi szakemberek szervezetei szintén adalékokkal szolgálnak a prioritásokhoz és a stratégiai iránymutatásokhoz, valamint az éves munkaprogram keretében kezelendő szükségletekhez.
 • Az Európai Parlament tájékoztatást kap az előkészítő munka és az érdekelt felekkel folytatott tájékoztatási tevékenységek előrehaladásáról.
 • Az Európai Bizottság elkészíti, elfogadja és végrehajtja az éves munkaprogramokat, valamint nyomon követi a program célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredményeket, majd azokról jelentést készít. A Bizottság kikérheti az érintett decentralizált ügynökségek és független egészségügyi szakértők véleményét is a program végrehajtása szempontjából fontos műszaki vagy tudományos kérdésekben.
 • A programot az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA) hajtja végre.

Munkaprogram

Az „EU az egészségügyért” program végrehajtása éves munkaprogramokon keresztül történik. A 2022. évi munkaprogram el lett fogadva. Az intézkedések négy területre terjednek ki (betegségmegelőzés, válsághelyzetekre való felkészültség, egészségügyi rendszerek és a digitális technológiák), és mind a négy területen kiemelt hangsúlyt kap a rák elleni küzdelem.

Finanszírozási lehetőségek, felhívások

Az egészségügyért program keretében rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA) teszi közzé. Kérjük, rendszeresen látogasson el a HADEA pályázati és ajánlati felhívásokat tartalmazó oldalaira.

Szinergiák és komplementaritás más alapokkal

Az egészségügyi kihívások természetüknél fogva horizontálisak. Az „EU az egészségügyért” program több más uniós programmal, szakpolitikával, eszközzel és intézkedéssel működik együtt:

További információk

Korábbi egészségügyi programok

Az EU egészségügyi programjai 2003 óta olyan tudásanyagot és bizonyítékokat hoztak létre, amelyekre a politikai döntéshozók és kutatók bátran támaszkodhatnak. A bevált módszereket, eszközöket, módszertani anyagokat stb. tartalmazó tudáshalmaz hozzájárult ahhoz (pl. a diagnosztikai tesztek javítása, a rákbetegséggel kapcsolatos nemzeti cselekvési tervek kidolgozásához a tagállamok részére nyújtott támogatás, a betegellátás javítása révén), hogy mind a közegészségügyben érdekeltek, mind az állampolgárok hasznot húzzanak a programból.