Skip to main content
Public Health

A rák elleni küzdelem

A rák elleni küzdelem az Európai Bizottság egyik legfontosabb egészségügyi prioritása. Politikai iránymutatásában Ursula Von der Leyen elnök bejelentette, hogy a Bizottság rákellenes európai tervet fog előterjeszteni azzal a céllal, hogy támogassa a tagállamokat a daganatos megbetegedések visszaszorításában és a rákos betegek ellátásában. A terv arra irányul, hogy a betegség kevesebb szenvedést okozzon, Európa pedig vezető szerepet játsszon a rák elleni küzdelemben. 

Az európai rákellenes terv

Sztella Kiriakídisz egészségügyi biztos megbízólevele kimondja, hogy támogatni kell az uniós tagországokat a rák megelőzésére és a daganatos betegek ellátására irányuló munkájukban. 

A daganatos betegségek elleni küzdelem terén sokasodó kihívásokra és fejleményekre válaszul az EU 2021 februárjában előterjesztette az európai rákellenes tervet, mellyel az EU politikai kötelezettséget vállalt arra, hogy minden követ megmozgat a rák legyőzése érdekében.

A terv, mely tíz kiemelt kezdeményezésre és számos támogató tevékenységre épül, egyike a Bizottság azon javaslatainak, amelyek egy erős európai egészségügyi unió kiépítésére irányulnak azzal a céllal, hogy az EU biztonságosabb, felkészültebb és ellenállóbb legyen.

A rák elleni küzdelemre irányuló európai cselekvési terv támogatja a tagállamok abbéli erőfeszítéseit, hogy megelőzzék a rákos megbetegedéseket, és jó életminőséget biztosítsanak a rákbetegeknek és -túlélőknek, valamint az ő családtagjaiknak és gondozóiknak. Azokra a fontos területekre összpontosít, ahol az EU a legnagyobb hozzáadott értéket tudja létrehozni. Ezek a következők:

  • megelőzés,
  • korai felismerés,
  • diagnózis és gyógykezelés,
  • a rákbetegek és -túlélők életminőségének biztosítása.

Kiemelt kezdeményezések

A rákellenes terv több más európai bizottsági prioritáshoz is kapcsolódik, közülük is mindenekelőtt az európai gyógyszerstratégiához, „a termelőtől a fogyasztóig” uniós stratégiához, valamint az európai egészségügyi adattérhez. A rák elleni küzdelem egyike az ún. európai kutatási és innovációs küldetéseknek, és részét képezi a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramnak.

A népegészségügyi szakértői csoporton belül létrejött a rákos megbetegedésekkel foglalkozó alcsoport, amelynek a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság a társelnöke.

„Az EU az egészségért” cselekvési program (2021–2027) pénzügyi és technikai támogatást nyújt a tagállamoknak egészségügyi rendszereik megerősítéséhez.

Daganatos megbetegedések: tények és statisztikai adatok

A rák a második leggyakoribb halálozási ok az uniós tagállamokban, melyet egyedül a szív- és érrendszeri betegségek előznek meg a sorban. Évente 2,6 millió embernél diagnosztizálnak rákot, és 1,2 millióra tehető azok száma, akik belehalnak a betegségbe.

Tekintettel arra, hogy az összes daganatos megbetegedés egynegyede Európában fordul elő, ahol a világ népességének kevesebb mint 10%-a él, egyértelmű, hogy a rák súlyos fenyegetést jelent az európai társadalomra. A rákos megbetegedések évente 100 milliárd euró összegű terhet jelentenek az európai gazdaságra nézve.

Az „Egészségügyi helyzet az Európai Unióban” kezdeményezés keretében összeállított jelentések szerint az Európai Unióban a rák az idő előtti elhalálozás egyik fő oka. Nemcsak az egyének egészségi állapotára gyakorol hatást, hanem a társadalomra és a gazdaságra nézve is komoly következményei vannak.

A betegség terhet ró a tagállamok egészségügyi és társadalombiztosítási rendszereire, valamint a kormányzatok költségvetésére, ezenfelül pedig a termelékenységet és a gazdasági növekedést is befolyásolja. Fontos tehát, hogy javítsuk az egészségügyi ellátórendszerek ellenálló képességét. Különösen azokat a tagállamokat kell támogatni, ahol a leginkább szükség van a tényeken alapuló szakpolitikai fellépésre, ha biztosítani kívánjuk, hogy az Unióban mindenki egyenlő mértékben hozzáférjen színvonalas szolgáltatásokhoz a daganatos megbetegedések megelőzése, diagnosztizálása és kezelése, valamint az utógondozás terén.

Bizonyított tény, hogy a rákos megbetegedések 40%-a megelőzhető lenne, ha átültetnénk a gyakorlatba, amit már most is tudunk. Jelenleg azonban az országok egészségügyi költségvetésük mindössze 3%-át fordítják egészségfejlesztésre és betegségmegelőzésre. Ez azt jelenti, hogy még rengeteget lehet és kell is tenni a megelőzés javításáért.

A rákmegelőzést célzó intézkedések ráadásul az elhízás és más, nem fertőző betegségek (pl. a szív- és érrendszeri betegségek és a diabétesz) elleni küzdelem céljait is szolgálják, mert a kockázati tényezők között átfedés van.

Szakpolitikai keretrendszer

Uniós kezdeményezések a daganatos megbetegedések megelőzéséért és visszaszorításáért

A rák súlyos népegészségügyi probléma, ezért az EU hatásköre – az EUMSZ 168. cikkében foglaltaknak megfelelően – kiterjed arra, hogy támogassa, összehangolja és kiegészítse az emberi egészség védelme és javítása érdekében hozott tagállami intézkedéseket.

Az Európai Bizottság 1985 óta az uniós tagállamokkal és a civil szervezetekkel közösen küzd a rák ellen, szorosan együttműködve ennek során az Egészségügyi Világszervezettel, a Közös Kutatóközponttal és a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökséggel.

A Bizottság égisze alatt működő Közös Kutatóközpont többek között a következő kezdeményezéseket koordinálja a rák megelőzése és visszaszorítása terén:

Az egészségügyi program keretében nyújtott finanszírozás hozzájárul a rákbetegségekkel foglalkozó európai referenciahálózatok működéséhez, valamint a közös fellépés megvalósításához az alábbiak révén:

Kapcsolódó információk