Skip to main content
Public Health

Rák elleni küzdelem

A rák elleni küzdelem az Európai Bizottság egyik legfontosabb egészségügyi prioritása. Ursula Von der Leyen elnök politikai iránymutatásában jelezte, hogy rákellenes európai tervet fog előterjeszteni, melynek célja, hogy támogassa a tagállamokat a daganatos megbetegedések visszaszorításában és a rákos betegek ellátásában, hogy csökkenjen a betegség okozta szenvedés, és hogy Európa vezető szerepet játsszon a rák elleni küzdelemben.

Az EU szakpolitikai intézkedései a rák elleni küzdelem jegyében

Sztella Kiriakídisz egészségügyi biztos megbízólevele egyértelművé teszi, hogy az Uniónak támogatnia kell a tagországokat a rák megelőzésére irányuló tevékenységeikben.

Az EU 2021 februárjában terjesztette elő a rákellenes tervét, amely a daganatos megbetegedések elleni küzdelem egyre növekvő kihívásaival és új fejleményeivel foglalkozik. A rákellenes tervvel az EU politikailag elkötelezte magát amellett, hogy minden követ megmozgat a rák legyőzéséért. A tíz kiemelt kezdeményezés és több támogató tevékenység köré épülő terv a Bizottság azon javaslatai közé tartozik, amelyek egy erős európai egészségügyi unió kiépítésére irányulnak. A cél az, hogy az EU biztonságosabb, felkészültebb és ellenállóbb legyen.

A rák elleni küzdelemre irányuló európai cselekvési terv támogatja a tagállamok abbéli erőfeszítéseit, hogy megelőzzék a rákos megbetegedéseket, valamint jó életminőséget biztosítsanak a rákbetegeknek, túlélőknek, családtagjaiknak és gondozóiknak. Azokra a fontos területekre összpontosít, ahol az EU a legnagyobb hozzáadott értéket tudja nyújtani. Ezek:

  • megelőzés
  • korai felismerés
  • diagnózis és gyógykezelés
  • a rákbetegek és a túlélők életminősége

A rákellenes terv más bizottsági prioritásokhoz kapcsolódik, elsősorban az európai gyógyszerstratégiához, „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiához, valamint az európai egészségügyi adattérhez, amely a tervek szerint 2025-re valósul meg. A rák elleni küzdelem egyike az európai kutatási és innovációs küldetésekre irányuló javaslatoknak, továbbá a 2021-ben induló Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram része.

Az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoporton belül létrejött egy alcsoport, amely a rákkal foglalkozik, és amelynek társelnöke a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság. Az alcsoport megbízatását a Horizont Európa programbizottság egészséggel foglalkozó stratégiai árnyékformációja és az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoport hagyta jóvá.

Az EU az egészségügyért program (2021–2027) pénzügyi és technikai támogatást fog nyújtani a tagállamoknak, hogy megszilárdítsák egészségügyi rendszereiket.

A rák jelentős népegészségügyi problémának számít, ezért az EUMSZ 168. cikke értelmében az EU feladata az, hogy támogassa, koordinálja és kiegészítse az emberi egészség védelmére és javítására szolgáló tagállami intézkedéseket.

A rák elleni küzdelemben az Európai Bizottság 1985 óta együttműködik az uniós tagállamokkal, civil szervezetekkel, valamint az Egészségügyi Világszervezettel, a Közös Kutatóközponttal és a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökséggel.

Rák: együttes megközelítés

A rák a szív- és érrendszeri betegségek után a második leggyakoribb halálozási ok az uniós tagállamokban. Évente 2,6 millió embert diagnosztizálnak rákkal, és további 1,2 millióan halnak bele valamilyen rákos megbetegedésbe.

A világ összes daganatos megbetegedésének egynegyede uniós lakost érint, noha az EU lakossága nem éri el bolygónk össznépességének egytizedét. Egyértelmű, hogy a rák hatalmas veszélyt jelent társadalmunkra. A rák évente összesen 100 milliárd euróba kerül Európa gazdaságának.

Bizonyított tény, hogy a rákos megbetegedések 40%-a megelőzhető lenne, ha mozgósítanánk a már felhalmozott tudásanyagunkat. Jelenleg azonban az egészségügyi költségvetések csupán 3%-át fordítják egészségfejlesztésre és betegségmegelőzésre. Sok tehát a tennivalónk.

A rákmegelőzést és az egészséges életmód népszerűsítését célzó intézkedések ráadásul az elhízás és más, nem fertőző betegségek (pl. szív- és érrendszeri betegségek, diabétesz) elleni küzdelem céljait is szolgálják, mert a kockázati tényezők hasonlóak.

A „State of Health in the EU” kezdeményezés keretében született jelentések szerint a korai elhalálozások egyik fő oka a rák. A rák nemcsak az egyén egészségi állapotára van hatással, jelentős társadalmi és gazdasági következményei is vannak.

A betegség nyomást gyakorol a tagállamok egészségügyi és társadalombiztosítási rendszereire, a kormányzati költségvetésre, a termelékenységre és a gazdasági növekedésre. Rugalmasabb és ellenállóbb egészségügyi rendszerekre van szükségünk. Elsősorban azokat a tagállamokat kell támogatni, amelyeknek a leginkább szükségük van a tényeken alapuló szakpolitikai fellépésre, hogy az Unióban mindenki egyformán hozzáférjen a hatékony megelőzéshez, diagnózishoz, kezeléshez és utógondozáshoz.

Bizonyos eredmények megnyitották az utat a közös rákellenes küzdelem előtt az EU-ban. Az alábbiakban felsoroljuk az uniós fellépést megalapozó dokumentumokat és azokat az uniós intézkedéseket, amelyek segíteni hivatottak a tagállamokat és az érdekelteket abban, hogy előrelépést érjenek el a rák elleni küzdelemben.

Szabályozási keret

Kezdeményezések a rák megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatban

A Bizottság égisze alatt működő Közös Kutatóközpont által koordinált, a rák megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos kezdeményezések:

Az egészségügyi program keretében nyújtott finanszírozás hozzájárul a rákbetegségekkel foglalkozó európai referenciahálózatok működéséhez, valamint a közös fellépésekhez:

Kapcsolódó információk

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: