Přejít na hlavní obsah
Public Health

Zdravotnické systémy v EU mají za cíl poskytovat vysoce kvalitní a nákladově efektivní zdravotní péči. Toho je však obzvláště obtížné dosáhnout v případě vzácných nebo komplexních onemocnění a nemocí a poruch s nízkou prevalencí, které mají každodenní dopad na život 30 milionů osob v celé EU.

Evropské referenční sítě (ERN) jsou virtuální sítě mezi poskytovateli zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem je usnadnit diskusi o problému komplexních nebo vzácných onemocnění či chorob, které vyžadují vysoce specializovanou zdravotní péči a soustředění poznatků a zdrojů.

Jak to funguje?

K přezkumu pacientovy diagnózy a léčby svolají koordinátoři ERN „virtuální“ poradní panely složené z lékařů-specialistů z různých disciplín. Využívají při tom specializovanou platformu informačních technologií a nástroje telemedicíny.

Postup a kritéria pro zřízení evropské referenční sítě a pro výběr jejích členů jsou stanoveny v právních předpisech EU.

  • Další informace najdete v této brožuře.

24 sítí

První evropské referenční sítě byly zavedeny v březnu 2017 za účasti více než 900 vysoce specializovaných zdravotnických oddělení z více než 300 nemocnic v 26 státech EU. 24 evropských referenčních sítí se zabývá řadou tematických otázek např. kostními poruchami, rakovinou u dětí, imunitní nedostatečností.

Právní předpisy

Iniciativa ERN získává podporu z různých programů financování EU, včetně programu pro oblast zdraví, Nástroje pro propojení Evropy a programu Horizont 2020.

Koordinace

Iniciativu ERN realizují především členské státy EU. Rada členských států je formální subjekt, kterému je na základě prováděcího rozhodnutí Evropské komise svěřena pravomoc schvalovat zřízení sítě či ukončení jejího fungování. Rada rozhoduje i o členství v síti. Skládá se ze zástupců všech členských států EU a zemí EHP.

Monitorovací systém

Rada členských států schválila 18 ukazatelů monitorovacího systému, které byly představeny na 4. konferenci ERN. Některé z nich musely být aktualizovány a dovysvětleny.

Monitorovací systém pomůže vytvořit systém zlepšování kvality, definovat příslušné výstupy evropských referenčních sítí, určit oblasti úspěchu a možných úskalí a prokázat přidanou hodnotu evropských referenčních sítí.

Komunikační materiály