Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Zdravstveni sistemi v Evropski uniji si prizadevajo zagotoviti visokokakovostne in stroškovno učinkovite storitve. To je še posebej težko doseči pri redkih boleznih oziroma kompleksnih boleznih z nizko prevalenco, za katerimi trpi približno 30 milijonov državljanov EU.

Evropske referenčne mreže so virtualne mreže izvajalcev zdravstvenih storitev po vsej Evropi. Želijo spodbuditi razpravo o kompleksnih ali redkih boleznih ali zdravstvenih stanjih, ki zahtevajo visoko specializirano zdravljenje ter združevanje znanja in virov.

Kako sistem deluje

Pri ponovnem pregledu diagnoze pacienta in zdravljenja koordinatorji evropskih referenčnih mrež prek namenske informacijske platforme in telemedicinskih orodij skličejo virtualni svetovalni odbor zdravnikov specialistov z različnih področij.

Postopek in merila za ustanovitev evropske referenčne mreže in izbiro članov so opredeljeni v zakonodaji EU.

  • Več informacij je na voljo v brošuri.

24 mrež

Prve evropske referenčne mreže, ki združujejo več kot 900 visokospecializiranih zdravstvenih enot iz več kot 300 bolnišnic v 26 državah EU, so začele delovati marca 2017. 24 evropskih referenčnih mrež obravnava različna tematska področja, denimo kostna obolenja, rak pri otrocih in imunsko pomanjkljivost.

Zakonodaja

  • Direktiva 2011/24/EU o pravicah pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu
  • Delegirani sklep Komisije (Priloga) o določitvi meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati evropske referenčne mreže in izvajalci zdravstvenega varstva
  • Izvedbeni sklep Komisije (Priloga) o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež
  • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1269 z dne 26. julija 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/287/EU

Pobuda evropske referenčne mreže prejema podporo iz več programov financiranja EU, med drugim iz programa za zdravje, Instrumenta za povezovanje Evrope in pobude Obzorje 2020.

Koordinacija

Pobuda evropske referenčne mreže izhaja predvsem iz držav EU. Odbor držav članic je uradno telo, pristojno za odobritev ustanovitve in prenehanja delovanja mrež ter članstva, kot to določa izvedbeni sklep Komisije. Odbor sestavljajo predstavniki vseh držav EU in držav EGP.

Sistem spremljanja

Odbor držav članic je sprejel 18 kazalnikov za spremljanje evropskih referenčnih mrež, ki jih je predstavil na 4. konferenci evropskih referenčnih mrež. Nekaj kazalnikov je bilo treba posodobiti s pojasnili.

Ta okvir bo namenjen vzpostavitvi sistema za izboljšanje kakovosti, opredelitvi ustreznih rezultatov, določitvi področij za napredek in morebitnih pasti ter prikaz dodane vrednosti evropskih referenčnih mrež.

Promocijsko gradivo