Direct la conținutul principal
Public Health

Schimburile voluntare

Invităm ministerele sănătății din toate statele membre să țină seama, atunci când iau decizii, de analiza și ideile oferite în raportul Sănătatea pe scurt: Europa, în profilurile de țară în domeniul sănătății și în raportul însoțitor. În acest sens, se pot solicita schimburi voluntare cu experții responsabili de efectuarea analizei, pentru a beneficia de cunoștințele lor. Astfel, autoritățile vor putea să înțeleagă în profunzime problemele respective și să elaboreze eventuale răspunsuri politice.

La cerere, schimburile voluntare sunt organizate în principal de experți din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și din Observatorul european pentru sisteme și politici de sănătate (Observatorul), în strânsă legătură cu autoritățile sanitare naționale solicitante. Un astfel de schimb permite unui stat membru sau unui mic grup de state membre să analizeze chestiunile evidențiate în profilul de țară, în raportul însoțitor și în raportul Sănătatea pe scurt: Europa.

Schimburile voluntare sunt concepute astfel încât:

  • să faciliteze dialogul și schimburile
  • să ofere o mai bună înțelegere a problemelor subiacente
  • să faciliteze schimbul de bune practici
  • să sprijine măsurile naționale de politică, dacă este necesar

Amploarea, conținutul și formatul fiecărui schimb voluntar se adaptează la nevoile și preferințele specifice ale țării. Poate fi vorba despre seminare, ateliere de lucru, simpozioane sau dialoguri referitoare la politici.