Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Brīvprātīgas apmaiņas

ES valstu veselības ministrijas lēmumu pieņemšanā ir aicinātas izmantot analīzi un ieskatu, kas sniegts ziņojumā Health at a Glance: Europe (“Pārskats par veselību: Eiropa”), valstu veselības jomas profilos, pievienotajā ziņojumā. Šajā sakarībā tās var pieprasīt brīvprātīgas apmaiņas ar ekspertiem, kuru ziņā ir analīzes veikšana, lai izmantotu viņu zinātību, labāk saprastu attiecīgos jautājumus un izstrādātu iespējamos politikas pasākumus.

Pēc pieprasījuma brīvprātīgās apmaiņas pamatā organizē eksperti no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Eiropas Veselības sistēmu un politikas novērošanas centra (Novērošanas centra) ciešā sadarbībā ar nacionālajām veselības aizsardzības iestādēm, kas tās ir pieprasījušas. Tas ļauj kādai ES valstij vai nelielai valstu grupai izpētīt jautājumus, kas ir izvirzīti attiecīgās valsts veselības jomas profilā, pievienotajā ziņojumā un ziņojumā Health at a Glance: Europe.

Brīvprātīgo apmaiņu mērķis ir:

  • veicināt dialogu un apmaiņas;
  • nodrošināt labāku izpratni par pamatjautājumiem;
  • kopīgot labu praksi;
  • vajadzības gadījumā atbalstīt nacionālos pasākumus.

Katra brīvprātīgas apmaiņas pasākuma joma, saturs un formāts tiek pielāgots attiecīgās valsts konkrētajām vajadzībām un preferencēm un var būt seminārs, darbseminārs, simpozijs vai politikas dialogs.