Gå direkt till innehållet
Public Health

Utbyten med experter

EU-ländernas hälsoministrar uppmuntras att använda analyserna och insikterna i Health at a Glance: Europe, landsprofilerna och den kompletterande rapporten som beslutsunderlag. Erfarenhetsutbyten med de experter som har gjort analyserna kan ytterligare bidra till att förstå de aktuella frågorna och utforma nödvändiga åtgärder.

Utbytena anordnas i första hand av experter från OECD och Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård i nära samarbete med de nationella hälsomyndigheter som efterfrågar utbytet. Tack vare utbytena kan ett EU-land eller en liten grupp EU-länder fördjupa sig i frågor som tagits upp i landsprofilen, den kompletterande rapporten och Health at a Glance: Europe.

Tanken är att de frivilliga utbytena ska

  • underlätta dialog och utbyte
  • ge en bättre förståelse för underliggande problem
  • bidra till ett utbyte av goda lösningar
  • stödja nationella insatser om det behövs.

Utbytenas omfattning, innehåll och format anpassas till landets specifika behov och preferenser och kan utformas som seminarier, workshoppar, symposier eller policydialoger.