Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Savanoriški mainai

ES valstybių narių sveikatos ministerijos raginamos priimdamos sprendimus naudotis ataskaitoje „Health at a Glance: Europe“, sveikatos būklės šalyse apžvalgose ir papildomoje ataskaitoje pateikiama analize ir įžvalgomis. Turint tai omenyje, gali būti prašoma vykdyti savanoriškus mainus su ekspertais, atsakingais už analizę, kad remiantis jų žiniomis būtų galima geriau suprasti problemas ir rasti galimus politinius jų sprendimus.

Savanoriškus mainus pagal prašymą rengia visų pirma Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Europos sveikatos sistemų ir politikos stebėjimo centro ekspertai, palaikydami glaudžius ryšius su mainų prašančiomis nacionalinėmis sveikatos institucijomis. Taip atskirai ES valstybei narei arba mažai ES valstybių narių grupei sudaromos sąlygos nagrinėti klausimus, į kuriuos atkreipiamas dėmesys atitinkamoje sveikatos būklės šalyje apžvalgoje (-ose), papildomoje ataskaitoje ir ataskaitoje „Health at a Glance: Europe“ („Apie sveikatą glaustai. Europa“).

Savanoriškais mainais siekiama

  • palengvinti dialogą ir mainus,
  • padėti geriau suprasti pagrindinius klausimus,
  • dalytis geriausia patirtimi,
  • prireikus paremti nacionalinę politiką.

Kiekvienų savanoriškų mainų apimtis, turinys ir formatas pritaikomas prie konkrečių šalies poreikių ir pageidavimų. Tai gali būti seminaras, simpoziumas arba politikos dialogas.