Skip to main content
Public Health

Sănătatea pe scurt: Europa

Raportul „Sănătatea pe scurt: Europa” urmărește evoluția sistemelor de sănătate în direcția eficacității, accesibilității și rezilienței. Raportul este publicat o dată la doi ani și face o comparație neutră și descriptivă a tuturor țărilor din UE, pe baza datelor și a indicatorilor la care accesul este deschis publicului.

Cel mai recent raport „Sănătatea pe scurt: Europa” a fost publicat în noiembrie 2020. Elaborată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în colaborare cu Comisia, această publicație oferă o analiză a stării de sănătate a europenilor și a sistemelor de sănătate din statele membre ale UE.

Pe lângă capitolele privind situația sănătății, factorii de risc pentru sănătate, cheltuielile de sănătate, calitatea și accesul la asistență medicală în 36 țări europene, raportul din 2020 include și 2 capitole tematice importante pentru agenda UE. Primul capitol oferă o analiză aprofundată și o evaluare a rezilienței sistemelor de sănătate europene la criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19. Al doilea capitol prezintă o evaluare a impactului poluării atmosferice asupra sănătății în Europa.

Sănătatea pe scurt: Europa 2020

Precedentele ediții ale raportului „Sănătatea pe scurt: Europa”