Skip to main content
Public Health

Vabatahtlik teabevahetus

ELi tervishoiuministeeriume julgustatakse kasutama oma otsustamisprotsessis aruandes Health at a Glance: Europe, riikide terviseprofiilides ja neid täiendavas aruandes esitatud analüüsi ja ülevaateid. Vabatahtlikke teabevahetusi saab pidada asjaomase analüüsi koostamise eest vastutavate ekspertidega, et toetuda nende teadmistele, mõista paremini probleeme ning töötada välja võimalikud poliitikameetmed.

Taotluse korral korraldavad vabatahtlikku teabevahetust Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning vaatluskeskuse European Observatory on Health Systems and Policies (Observatory) eksperdid koostöös taotluse esitanud riiklike tervishoiuasutustega. See võimaldab konkreetsel ELi riigil või väiksel ELi riikide rühmal arutleda nende teemade üle, mis on esile tõstetud asjaomase riigi terviseprofiilis, seda täiendavas aruandes ja aruandes „Health at a Glance: Europe“.

Vabatahtliku teabevahetuse eesmärk on:

  • hõlbustada dialoogi ja mõttevahetust;
  • tagada parem arusaam põhiprobleemidest;
  • jagada parimaid tavasid;
  • toetada vajaduse korral riiklikke poliitikameetmeid.

Iga vabatahtliku teabevahetuse ulatus, sisu ja vorm kujundatakse olenevalt sellest, millised on konkreetse riigi vajadused ja eelistused. Teabevahetus võib toimuda seminari, õpikoja, sümpoosioni või poliitilise dialoogina.