Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Skaitmeninė sveikatos priežiūra ir slauga – tai priemonės ir paslaugos, kuriose naudojamos informacinės ir ryšių technologijos (IRT), siekiant pagerinti sveikatos sutrikimų prevenciją, diagnostiką, gydymą, stebėseną bei valdymą ir stebėti bei valdyti sveikatai poveikį darančius gyvenimo būdo įpročius. Skaitmeninė sveikatos priežiūra ir slauga yra novatoriškos ir gali pagerinti priežiūros prieinamumą ir kokybę, taip pat bendrą sveikatos priežiūros sektoriaus veiksmingumą.

Europos skaitmeninės ateities formavimas

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa – vienas iš šešių 2019–2024 m. Komisijos politinių prioritetų. Ankstesnėmis iniciatyvomis, kuriomis stiprintas bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimas, grindžiama skaitmeninė pertvarka turėtų pasitarnauti visiems, visų pirma žmonėms, ir atverti naujų galimybių verslui. Sveikata dėl galimos skaitmeninių paslaugų naudos piliečiams ir įmonėms šioje srityje yra vienas iš į šią darbotvarkę įtrauktų sektorių.

2018 m. Komunikatas dėl skaitmeninės sveikatos priežiūros ir slaugos

2018 m. balandžio mėn. Komisijos komunikatu dėl skaitmeninės sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijos siekiama sustiprinti sveikatos priežiūros ir slaugos sektorių skaitmeninimą.

Komunikate nustatyti 3 ramsčiai, kuriais bus grindžiama veikla:

1 ramstis. Saugi prieiga prie duomenų ir galimybė jais dalytis

Komisija, siekdama pagerinti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros prieinamumą, kuria e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams būtų sudarytos galimybės keistis e. receptais ir pacientų duomenų santraukomis. Pirmieji tarpvalstybiniai mainai pradėti 2019 m.; siekiama, kad iki 2025 m. juose dalyvautų visos kitos ES šalys. Ilgainiui Komisija siekia sukurti Europos keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais formatą, kuris būtų prieinamas visiems ES piliečiams.

2 ramstis. Sveikatos duomenų susiejimas ir dalijimasis jais tyrimų, spartesnio diagnozavimo ir geresnės sveikatos užtikrinimo tikslais

2018 m. komunikato antruoju ramsčiu siekiama išnaudoti didžiulį sveikatos duomenų potencialą remiant medicinos mokslo tyrimus, siekiant tobulinti prevenciją, diagnostiką, gydymą, vaistus ir medicinos prietaisus.

3 ramstis. Galių suteikimo piliečiams ir individualios priežiūros gerinimas pasinaudojant skaitmeninėmis paslaugomis

Skaitmeninės paslaugos gali suteikti piliečiams daugiau galimybių lengviau rūpintis savo sveikata pradedant prevencijos gairių laikymusi, motyvacija rinktis sveikesnį gyvenimo būdą iki lėtinių ligų valdymo ir grįžtamosios informacijos teikimo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams. Be to, sveikatos sistemoms bus pritaikyti novatoriški sveikatos priežiūros modeliai, kuriuos taikant naudojamos telesveikatos ir m. sveikatos priemonės siekiant tenkinti didėjančius sveikatos priežiūros poreikius; tokiu būdu bus padedama palaipsniui pereiti prie integruotos ir asmeniškai pritaikytos sveikatos priežiūros.