Skip to main content
Public Health

Tarpvalstybinės elektroninės sveikatos paslaugos

Skaitmeninių e. sveikatos paslaugų infrastruktūra (eHDSI) užtikrina Europos piliečių sveikatos priežiūros tęstinumą jiems keliaujant po ES šalis. ES šalims sudaromos sąlygos saugiai, veiksmingai ir sąveikiai keistis duomenimis apie asmens sveikatą. Piliečiai gali lengvai atpažinti galimybę naudotis paslaugomis pamatę ženklą „MyHealth @ EU“.

ehdsi_logo_en.png

 

Šiuo metu visose ES šalyse diegiamos šios dvi tarpvalstybinės elektroninės sveikatos paslaugos:

  • e. receptas ir vaistų e. išdavimas (E. sveikatos tinklo gairės dėl e. recepto, Laidos informacija) sudarys galimybę ES piliečiams įsigyti jiems reikalingų vaistų kitoje ES šalyje esančioje vaistinėje e. būdu perduodant e. receptą iš gyvenamosios šalies, į kurios sistemą ES piliečiai yra įtraukti, į jų kelionės šalį;
  • paciento duomenų santraukoje (E. sveikatos tinklo gairės dėl paciento duomenų santraukos, Laidos informacija) pateikiama informacija apie svarbius su sveikata susijusius aspektus, kaip antai alergijas, vartojamus vaistus, ankstesnes ligas, operacijas ir t. t. Ji priklauso didesniam asmens sveikatos duomenų rinkiniui – elektroniniams sveikatos įrašams. Skaitmeninės paciento duomenų santraukos paskirtis – suteikti gydytojams jų kalba svarbios informacijos apie pacientą, kai jis yra iš kitos ES šalies ir gali kilti kalbinių kliūčių.
    Ilguoju laikotarpiu visoje ES taip pat bus prieinami medicininiai vaizdai, laboratorinių tyrimų rezultatai ir išrašymo iš ligoninės pažymos, o vėliau – ir visi sveikatos duomenys. Keistis e. receptais ir pacientų duomenų santraukomis gali visos ES šalys.

Šios paslaugos diegiamos daugelyje ES ir EEE šalių.

Informacinių pranešimų pacientams vertimai pagal šalis

austria_flag.gif

Austrija

italy_flag.gif

Italija

belgium_flag.gif

Belgija

latvia_flag.gif

Latvija

bulgaria_flag.gif

Bulgarija

lithuania_flag.gif

Lietuva

croatia_flag.gif

Kroatija

luxembourg_flag.gif

Liuksemburgas

cyprus_flag.gif

Kipras

malta_flag.gif

Мalta

czechrepublic_flag.gif

Čekija

netherlands_flag.gif

Nyderlandai

denmark_flag.gif

Danija

norway_flag.jpg

Norvegija

estonia_flag.gif

Estija

poland_flag.gif

Lenkija

finland_flag.gif

Suomija

portugal_flag.gif

Portugalija

france_flag.gif

Prancūzija

romania_flag.gif

Rumunija

germany_flag.gif

Vokietija

slovakia_flag.gif

Slovakija

greece_flag.gif

Graikija

slovenia_flag.gif

Slovėnija

hungary_flag.gif

Vengrija

spain_flag.gif

Ispanija

iceland_flag.gif

Islandija

sweden_flag.gif

Švedija

ireland_flag.gif

Airija

 

Kuriose šalyse kokios paslaugos prieinamos?

Toliau nurodytų šalių piliečių sveikatos duomenimis:naudodami pacientų duomenų santraukas gali naudotis toliau nurodytų šalių gydytojai:
ČekijaLiuksemburgas, Kroatija, Portugalija, Prancūzija, Nyderlandai
МaltaLiuksemburgas, Portugalija, Kroatija, Čekija, Prancūzija, Nyderlandai, Ispanija
PortugalijaMalta, Kroatija, Liuksemburgas, Prancūzija, Čekija, Ispanija, Estija, Nyderlandai
KroatijaMalta, Portugalija, Čekija, Liuksemburgas, Prancūzija, Ispanija
IspanijaPortugalija, Prancūzija, Kroatija, Liuksemburgas, Malta
LiuksemburgasPrancūzija, Nyderlandai, Ispanija, Portugalija
EstijaPortugalija, Prancūzija, Liuksemburgas, Nyderlandai
Toliau nurodytų šalių gydytojai:gali gauti prieigą prie toliau nurodytų šalių piliečių sveikatos duomenų:
KroatijaČekija, Malta, Portugalija, Ispanija
LiuksemburgasČekija, Malta, Portugalija, Kroatija, Estija, Ispanija
МaltaPortugalija, Kroatija, Ispanija
Portugalija (SNS ir SPMS interneto svetainės)Malta, Kroatija, Čekija, Ispanija, Estija, Liuksemburgas
ČekijaKroatija, Malta, Portugalija
PrancūzijaČekija, Malta, Portugalija, Kroatija, Ispanija, Liuksemburgas, Estija
IspanijaPortugalija, Kroatija, Liuksemburgas, Malta
NyderlandaiČekija, Portugalija, Liuksemburgas, Malta, Estija 
EstijaPortugalija
Pagal toliau nurodytų šalių piliečių e. receptus:gali būti išduoti vaistai toliau nurodytų šalių vaistinėse:
KroatijaSuomija, Estija, Portugalija, Ispanija
EstijaSuomija, Kroatija, Portugalija, Lenkija
SuomijaEstija, Kroatija, Portugalija, Lenkija, Ispanija
Portugalija (SNS ir SPMS interneto svetainės)Estija, Suomija, Kroatija, Ispanija, Lenkija
IspanijaPortugalija, Kroatija, Lenkija, Suomija
LenkijaKroatija, Ispanija, Suomija
Toliau nurodytų šalių vaistininkai:gali išduoti vaistus pagal e. receptus toliau nurodytų šalių piliečiams:
KroatijaSuomija, Estija, Portugalija, Ispanija, Lenkija
EstijaSuomija, Kroatija, Portugalija
SuomijaEstija, Portugalija, Kroatija, Lenkija, Ispanija
PortugalijaSuomija, Kroatija, Estija, Ispanija
IspanijaPortugalija, Kroatija, Lenkija, Suomija
LenkijaEstija, Portugalija, Ispanija, Suomija

Valdymas ir finansavimas

Naudojantis e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūra (eHDSI) lengviau tarpvalstybiniu mastu keistis sveikatos duomenimis, įskaitant pacientų duomenų santraukas ir e. receptus. Europos Komisija kaip pagrindines paslaugas teikia ES šalims bendrą IRT infrastruktūrą ir kompleksines paslaugas (terminijos, sąveikos ir kt.). Tokiu būdu jos gali sukurti bendrąsias paslaugas, kad nacionalinės e. sveikatos sistemos būtų sujungtos pasitelkus nacionalinius e. sveikatos kontaktinius centrus, kuriems teikiama finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės Telekomunikacijų programą (2015–2020 m.) ir programą „ES – sveikatos labui“ (2021–2027 m.).

E. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūros ES valstybių ekspertų grupę (eHMSEG) sudaro dalyvaujančių šalių paskirti už nacionalinių e. sveikatos kontaktinių centrų veiklos įgyvendinimą atsakingi vadovai. Nariai dalyvauja diegiant ir eksploatuojant e. sveikatos tarpvalstybinę infrastruktūrą ir yra atsakingi už nacionalinių e. sveikatos kontaktinių centrų sukūrimą.

E. sveikatos veiklos valdymo tarybą (eHOMB) sudaro Europos Komisijos vidaus tarnybų atstovai ir eHMSEG pirmininkai. Ji prižiūri paslaugų teikimą ir priima taktinius ir operatyvinius sprendimus dėl eHDSI.

Komunikacijos medžiaga

Susijusi informacija