Skip to main content
Public Health

Tarpvalstybinės elektroninės sveikatos paslaugos

Skaitmeninių e. sveikatos paslaugų infrastruktūra (eHDSI) užtikrina Europos piliečių sveikatos priežiūros tęstinumą jiems keliaujant po ES šalis. ES šalims sudaromos sąlygos saugiai, veiksmingai ir sąveikiai keistis duomenimis apie asmens sveikatą. Piliečiai gali lengvai atpažinti galimybę naudotis paslaugomis pamatę ženklą „MyHealth @ EU“.

ehdsi_logo_en.png

 

Šiuo metu visose ES šalyse diegiamos šios dvi tarpvalstybinės elektroninės sveikatos paslaugos:

  • e. receptas ir vaistų e. išdavimas (E. sveikatos tinklo gairės dėl e. recepto, Laidos informacija) sudarys galimybę ES piliečiams įsigyti jiems reikalingų vaistų kitoje ES šalyje esančioje vaistinėje e. būdu perduodant e. receptą iš gyvenamosios šalies, į kurios sistemą ES piliečiai yra įtraukti, į jų kelionės šalį;
  • paciento duomenų santraukoje (E. sveikatos tinklo gairės dėl paciento duomenų santraukos, Laidos informacija) pateikiama informacija apie svarbius su sveikata susijusius aspektus, kaip antai alergijas, vartojamus vaistus, ankstesnes ligas, operacijas ir t. t. Ji priklauso didesniam asmens sveikatos duomenų rinkiniui – elektroniniams sveikatos įrašams. Skaitmeninės paciento duomenų santraukos paskirtis – suteikti gydytojams jų kalba svarbios informacijos apie pacientą, kai jis yra iš kitos ES šalies ir gali kilti kalbinių kliūčių.
    Ilguoju laikotarpiu visoje ES taip pat bus prieinami medicininiai vaizdai, laboratorinių tyrimų rezultatai ir išrašymo iš ligoninės pažymos, o vėliau – ir visi sveikatos duomenys. Keistis e. receptais ir pacientų duomenų santraukomis gali visos ES šalys.

Iki 2025 m. abi paslaugas palaipsniui įdiegs 25 ES šalys: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Ispanija, Italija, Graikija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija.

Kuriose šalyse kokios paslaugos prieinamos?

Piliečių iš toliau nurodytų šalių sveikatos duomenimis:naudodami pacientų duomenų santraukas gali naudotis gydytojai iš toliau nurodytų šalių:
ČekijaLiuksemburgas, Kroatija, Portugalija, Prancūzija, Nyderlandai
МaltaLiuksemburgas, Portugalija, Kroatija, Čekija, Prancūzija
PortugalijaMalta, Kroatija, Liuksemburgas, Prancūzija, Čekija, Ispanija, Estija, Nyderlandai
KroatijaMalta, Portugalija, Čekija, Liuksemburgas, Prancūzija
IspanijaPortugalija, Prancūzija
LiuksemburgasČekija, Prancūzija, Nyderlandai
EstijaPortugalija, Prancūzija, Liuksemburgas
Gydytojai iš toliau nurodytų šalių:gali turėti prieigą prie toliau nurodytų šalių piliečių sveikatos duomenų:
KroatijaČekija, Malta, Portugalija
LiuksemburgasČekija, Malta, Portugalija, Kroatija, Estija
МaltaPortugalija, Kroatija
Portugalija (SNS ir SPMS interneto svetainės)Malta, Kroatija, Čekija, Ispanija, Estija
ČekijaKroatija, Malta, Portugalija, Liuksemburgas
PrancūzijaČekija, Malta, Portugalija, Kroatija, Ispanija, Liuksemburgas, Estija
IspanijaPortugalija
NyderlandaiČekija, Portugalija, Liuksemburgas
EstijaPortugalija
Pagal piliečių iš toliau nurodytų šalių e. receptus:gali būti išduoti vaistai toliau nurodytų šalių vaistinėse:
KroatijaSuomija, Estija, Portugalija, Lenkija, Ispanija
EstijaSuomija, Kroatija, Portugalija, Ispanija
SuomijaEstija, Kroatija, Portugalija, Lenkija
Portugalija (SNS ir SPMS interneto svetainės)Estija, Suomija, Kroatija, Ispanija, Lenkija
IspanijaPortugalija, Kroatija
LenkijaSuomija
Vaistininkai iš toliau nurodytų šalių:gali išduoti vaistus pagal e. receptus toliau nurodytų šalių piliečiams:
KroatijaSuomija, Estija, Portugalija, Ispanija
EstijaSuomija, Kroatija, Portugalija
SuomijaEstija, Portugalija, Kroatija, Lenkija
PortugalijaSuomija, Kroatija, Estija, Ispanija
IspanijaPortugalija, Kroatija
LenkijaSuomija, Estija, Kroatija, Portugalija

Valdymas ir finansavimas

Naudojantis e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūra (eHDSI) lengviau tarpvalstybiniu mastu keistis sveikatos duomenimis, įskaitant pacientų duomenų santraukas ir e. receptus. Europos Komisija kaip pagrindines paslaugas teikia ES šalims bendrą IRT infrastruktūrą ir kompleksines paslaugas (terminijos, sąveikos ir kt.). Tokiu būdu jos gali sukurti bendrąsias paslaugas, kad nacionalinės e. sveikatos sistemos būtų sujungtos pasitelkus nacionalinius e. sveikatos kontaktinius centrus, kuriems teikiama finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės Telekomunikacijų programą (2015–2020 m.) ir programą „ES – sveikatos labui“ (2021–2027 m.).

E. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūros ES valstybių ekspertų grupę (eHMSEG) sudaro dalyvaujančių šalių paskirti už nacionalinių e. sveikatos kontaktinių centrų veiklos įgyvendinimą atsakingi vadovai. Nariai dalyvauja diegiant ir eksploatuojant e. sveikatos tarpvalstybinę infrastruktūrą ir yra atsakingi už nacionalinių e. sveikatos kontaktinių centrų sukūrimą.

E. sveikatos veiklos valdymo tarybą (eHOMB) sudaro Europos Komisijos vidaus tarnybų atstovai ir eHMSEG pirmininkai. Ji prižiūri paslaugų teikimą ir priima taktinius ir operatyvinius sprendimus dėl eHDSI.

Komunikacijos medžiaga

Susijusi informacija