Gå direkt till innehållet
Public Health

Hälso- och sjukvårdssystemen i EU strävar efter att erbjuda högkvalitativ och kostnadseffektiv vård. Det är särskilt svårt när det gäller sällsynta, ovanliga och komplexa sjukdomar, som drabbar 30 miljoner människor i EU.

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta sjukdomar eller sjukdomstillstånd som kräver specialistvård och stora kunskaper och resurser.

Hur funkar det?

Samordnare inom nätverken sammankallar ett virtuellt råd med specialistläkare från olika områden för att se över en patients diagnos och behandling. Det här sker via en särskild plattform på nätet och med hjälp av telemedicinska verktyg.

Förfarandet och kriterierna för att bilda referensnätverk och utse medlemmar fastställs i EU-lagstiftningen.

24 nätverk

De första referensnätverken bildades i mars 2017 och omfattar fler än 900 specialistenheter från över 300 sjukhus i 26 länder. Det finns 24 nätverk för olika områden, bland annat skelettsjukdomar, barncancer och immunbristsjukdomar.

Lagstiftning

Referensnätverken får stöd från flera EU-program, bland annat folkhälsoprogrammet, fonden för ett sammanlänkat Europa och Horisont 2020.

Samordning

Initiativet drivs främst av EU-länderna. Enligt kommissionens genomförandebeslut ska en styrelse formellt besluta om godkännande och upphörande av nätverk och medlemskap. Styrelsen består av företrädare för alla EU-länderna och EES-länderna.

Övervakningssystem

18 indikatorer för referensnätverkens övervakningssystem antogs av styrelsen och presenterades på nätverkens fjärde konferens. Några av dem har därefter uppdaterats och förtydligats.

Målet är att skapa ett system för kvalitetsförbättring, fastställa lämpliga mål, kartlägga framgångar och potentiella fallgropar och lyfta fram referensnätverkens mervärde.

Kommunikationsmaterial