Direct la conținutul principal
Public Health

HIV/SIDA, hepatită și tuberculoză

Unul din obiectivele globale de la punctul 3.3 al Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite (ODD) își propune, printre altele, să pună capăt până în 2030 epidemiilor de SIDA și tuberculoză și să combată hepatita. UE și-a demonstrat angajamentul de a-și juca rolul în acest efort important prin sprijinirea acțiunilor și politicilor din statele membre pentru a-și îmbunătăți reacția față de aceste trei epidemii și pentru a-și atinge obiectivele de dezvoltare durabilă.

Politica și măsurile UE

Acțiunile UE împotriva HIV/SIDA au o istorie îndelungată, hepatita virală și tuberculoza fiind considerate inițial coinfecții cu HIV și acceptate treptat drept boli în sine.

UE a furnizat pentru prima dată un instrument de politică pentru abordarea HIV/SIDA la nivel european în 2005, prin Comunicarea Comisiei privind combaterea HIV/SIDA. Aceasta a constituit baza măsurilor UE din perioada 2006-2009.

Având în vedere că HIV/SIDA rămâne o problemă de sănătate publică și o prioritate politică pentru Uniunea Europeană și țările vecine, în 2009 a fost adoptată o a doua Comunicare privind combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană și în țările vecine.

Comunicarea a subliniat importanța extinderii punerii în aplicare a strategiilor de prevenire, a susținerii unui răspuns eficace la HIV/SIDA în regiunile prioritare și a dezvoltării mijloacelor de a informa și de a sprijini grupurile cele mai expuse riscului din Europa. A încercat să dea un impuls politic luptei împotriva HIV/SIDA, implicând toate părțile interesate relevante din statele membre, societatea civilă și industrie pentru a întreprinde acțiuni legate de prevenire, regiuni și grupuri prioritare, cunoștințe îmbunătățite, monitorizare și evaluare.

Comunicarea din 2009 a fost însoțită de 2 planuri de acțiune succesive

În 2015, liderii mondiali au convenit asupra unei acțiuni globale pentru a pune capăt până în 2030 epidemiilor de HIV/SIDA și tuberculoză și pentru a combate hepatita virală, în cadrul ODD. Având în vedere aceste obiective globale, UE și-a exprimat angajamentul politic de a sprijini țările UE pentru atingerea lor prin Comunicarea din 2016 privind următorii pași pentru un viitor european durabil.

Înaintea celei de a 22-a Conferințe Internaționale privind SIDA, în 2018, Comisia Europeană a publicat un document de lucru al serviciilor Comisiei, care prezintă situația la nivelul UE, instrumentele politice și bunele practici de combatere a HIV/SIDA, hepatitei virale și tuberculozei în Uniunea Europeană și în țările vecine.

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei face bilanțul sprijinului UE acordat statelor membre în mai multe domenii de politică: sănătate publică, cercetare, politică pentru combaterea consumului de droguri, cooperare pentru dezvoltare, politici de aderare și vecinătate, fonduri structurale europene, etc. Documentul prezintă, de asemenea, bunele practici finanțate de UE legate de diagnosticarea precoce, încurajarea testării, informarea mai largă a grupurilor vulnerabile, abordarea integrată a bolilor, corelarea rapidă cu îngrijirea, tratamentul ca prevenire, promovarea sănătății și sprijin pentru rețelele și organizațiile societății civile.

Programe de sănătate finanțate de UE

De asemenea, UE finanțează proiecte și activități direct prin intermediul Programului UE în domeniul sănătății. Acțiunile susținute prin Programul UE în domeniul sănătății au contribuit la dezvoltarea și punerea în aplicare a bunelor practici pentru realizarea angajamentelor internaționale de a pune capăt SIDA și tuberculozei și de a reduce hepatita virală. Temele principale și accentul acestor acțiuni vizează

  • promovarea diagnosticării timpurii a HIV, hepatitei și tuberculozei, inclusiv reducerea numărului de pacienți care se prezintă târziu, precum și intervențiile care ar putea răspunde nevoii de îmbunătățire a tratamentului ca prevenire
  • integrarea tratamentului și îngrijirii, asigurarea accesului, diagnosticul integrat și gestionarea cazurilor, conectarea serviciilor de sănătate din comunitate și a serviciilor de sănătate, inclusiv asistența medicală în închisori
  • sprijinirea societății civile pentru implicarea specifică în răspunsul împotriva bolilor

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (Chafea) gestionează proiecte privind HIV, hepatita și tuberculoza din 2003.

Cooperare

În ultimii 15 ani (2005-2019), 2 organisme înființate de Comisie s-au reunit de două ori pe an pentru a ajuta la punerea în aplicare a politicilor și a consolida cooperarea dintre țări, societatea civilă și organizațiile internaționale.

Grupul de reflecție (TT) pentru HIV/SIDA, hepatită virală și tuberculoză a fost un forum al reprezentanților autorităților naționale de sănătate din țările UE și SEE, înființat pentru a face schimb de informații și a consolida cooperarea. Acest grup de reflecție a jucat un rol important în definirea priorităților pentru politica privind combaterea HIV/SIDA, a hepatitei virale și a tuberculozei.

Forumul societății civile (CSF) pentru HIV/SIDA, hepatită virală și tuberculoză a fost un organism consultativ informal care a permis participarea ONG-urilor și a rețelelor la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor europene. Forumul societății civile a oferit recomandări grupului de reflecție și Comisiei.

În 2019, aceste grupuri au fost închise în formatul de la vremea respectivă. Comisia continuă însă să poarte discuții cu privire la aspecte specifice referitoare la punerea în aplicare a politicii privind HIV, tuberculoza și hepatita și să faciliteze schimbul de bune practici prin intermediul mecanismelor adecvate, printre care Comitetul pentru securitate sanitară, și rețelele dedicate de pe Platforma UE privind politica în domeniul sănătății.

Informații conexe