Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie8 júl 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca Zdravie-EÚ – Endokrinné disruptory

Endokrinné disruptory sú látky, prirodzené aj chemické, ktoré môžu meniť funkciu hormonálneho systému a mať nepriaznivé zdravotné účinky na ľudí a zvieratá.

EÚ sa roky zaoberá endokrinnými disruptormi prostredníctvom právnych predpisov v odvetviach, akými sú ľudské zdravie (vrátane spotrebiteľov a pracujúcich), zdravie zvierat, potraviny a krmivá, a životné prostredie.

Okrem toho EÚ používa jeden z najprísnejších systémov na svete na posudzovanie pesticídov a biocídov, vďaka ktorému stovky látok prechádzajú alebo prešli procesom prísneho vedeckého posúdenia.

Tento preventívny prístup sa ďalej posilnil 15. júna, keď Komisia navrhla Európskemu parlamentu a Rade, aby prijali dôsledný vedecký prístup na identifikáciu endokrinných disruptorov a schválili definíciu endokrinného disruptora podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ako „exogénnu látku alebo zmes, ktorá mení funkcie endokrinn

Related Documents

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
8 júl 2016
Autor/autorka
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín