Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Προφίλ υγείας ανά χώρα

Εμπειρογνώμονες από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας (Παρατηρητήριο) προετοίμασαν ένα σύνολο 29 προφίλ υγείας ανά χώρα, που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Τα προφίλ υγείας ανά χώρα που περιλαμβάνονται στην έκθεση με τίτλο «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ» έχουν σχεδιαστεί για να αποτελέσουν μια ενιαία πηγή γνώσεων και πληροφόρησης σχετικά με το σύστημα υγείας μιας χώρας, υπό το πρίσμα της σύγκρισης με όλες τις χώρες της ΕΕ. Τα προφίλ υγείας ανά χώρα αποτελούν ολοκληρωμένο πόρο που καλύπτει τις πιο πρόσφατες προκλήσεις και εξελίξεις πολιτικής στον τομέα της υγείας σε κάθε χώρα.

Κάθε προφίλ υγείας ανά χώρα παρέχει

  • σύντομη σύνθεση του υγειονομικού καθεστώτος στη χώρα
  • τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία, με επικέντρωση στους συμπεριφορικούς παράγοντες κινδύνου
  • απολογισμό της οργάνωσης του συστήματος υγείας
  • ανάλυση της αποτελεσματικότητας, της προσβασιμότητας και της ανθεκτικότητας κάθε συστήματος υγείας.

Αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο βασίζεται στους στόχους που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας.

Τα προφίλ υγείας ανά χώρα για το 2021 αντικατοπτρίζουν τις ειδικές προκλήσεις του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Παρέχουν αναλυτική περιγραφή της αντίδρασης των εθνικών συστημάτων υγείας στην πανδημία COVID-19.

Κατά περίπτωση, τα προφίλ υγείας ανά χώρα για το 2021 συνδέουν επίσης τις αναλυτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στο κείμενο με τις σημαντικότερες δραστηριότητες της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, όπως το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, η φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη και ο ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για την υγεία.

Τα προφίλ υγείας ανά χώρα συνοδεύονται από συνοδευτική έκθεση.

Προφίλ υγείας ανά χώρα 2021

* Αν στην προσπάθειά σας να ανοίξετε τα αρχεία με τον Google Chrome αντιμετωπίσετε προβλήματα, χρησιμοποιήστε τον Internet Explorer.

austria_flag.gif

Αυστρία: Γερμανικά - Αγγλικά

italy_flag.gif

Ιταλία: Ιταλικά - Αγγλικά

belgium_flag.gif

Βέλγιο: Γαλλικά - Ολλανδικά - Αγγλικά

latvia_flag.gif

Λετονία: Λετονικά - Αγγλικά

bulgaria_flag.gif

Βουλγαρία: Βουλγαρικά - Αγγλικά

lithuania_flag.gif

Λιθουανία: Λιθουανικά - Αγγλικά

croatia_flag.gif

Κροατία: Κροατικά - Αγγλικά

luxembourg_flag.gif

Λουξεμβούργο: Γαλλικά - Αγγλικά

cyprus_flag.gif

Κύπρος: Ελληνικά - Αγγλικά

malta_flag.gif

Μάλτα: Αγγλικά

czechrepublic_flag.gif

Τσεχία: Τσεχικά - Αγγλικά

netherlands_flag.gif

Κάτω Χώρες: Ολλανδικά - Αγγλικά

denmark_flag.gif

Δανία: Δανικά - Αγγλικά

norway_flag.jpg

Νορβηγία: Νορβηγικά - Αγγλικά

estonia_flag.gif

Εσθονία: Εσθονικά - Αγγλικά

poland_flag.gif

Πολωνία: Πολωνικά - Αγγλικά

finland_flag.gif

Φινλανδία: Φινλανδικά - Αγγλικά

portugal_flag.gif

Πορτογαλία: Πορτογαλικά - Αγγλικά

france_flag.gif

Γαλλία: Γαλλικά - Αγγλικά

romania_flag.gif

Ρουμανία: Ρουμανικά - Αγγλικά

germany_flag.gif

Γερμανία: Γερμανικά - Αγγλικά

slovakia_flag.gif

Σλοβακία: Σλοβακικά - Αγγλικά

greece_flag.gif

Ελλάδα: Ελληνικά - Αγγλικά

slovenia_flag.gif

Σλοβενία: Σλοβενικά - Αγγλικά

hungary_flag.gif

Ουγγαρία: Ουγγρικά - Αγγλικά

spain_flag.gif

Ισπανία: Ισπανικά - Αγγλικά

iceland_flag.gif

Ισλανδία: Ισλανδικά - Αγγλικά

sweden_flag.gif

Σουηδία: Σουηδικά - Αγγλικά

ireland_flag.gif

Ιρλανδία: Αγγλικά

 

Προηγούμενες εκδόσεις

Latest updates