Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Zdravotné profily krajín

Experti z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskeho strediska pre monitorovanie systémov a politík v oblasti zdravia vypracovali súbor 29 zdravotných profilov krajín, ktoré zahŕňajú všetky členské štáty EÚ, Island a Nórsko. Zdravotné profily krajín spracované v rámci iniciatívy Stav zdravia v EÚ sa vypracúvajú tak, aby slúžili ako jednotné kontaktné miesto pre poznatky a informácie o systéme zdravotnej starostlivosti v danej krajine na pozadí širšej perspektívy porovnania tohto stavu so stavom v celej EÚ. Predstavujú komplexný zdroj informácií o najnovších politických výzvach a vývoji v oblasti zdravia v každej krajine.

V každom zdravotnom profile krajiny nájdete

  • krátku syntézu zdravotnej situácie v danej krajine
  • určujúce faktory zdravia (so zameraním na rizikové faktory správania)
  • opis organizácie zdravotného systému
  • analýzu účinnosti, prístupnosti a odolnosti každého systému zdravotnej starostlivosti.

Koncepčný rámec vychádza z cieľov stanovených v oznámení Komisie o efektívnych, prístupných a pružných systémoch zdravotnej starostlivosti.

Zdravotné profily krajín za rok 2021 odzrkadľujú osobitné výzvy, ktorým museli systémy zdravotnej starostlivosti čeliť v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Obsahujú analytický prehľad reakcie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti na túto pandémiu.

V náležitých prípadoch sa v zdravotných profiloch krajín za rok 2021 prepájajú analytické poznatky uvedené v texte s najdôležitejšími opatreniami politiky EÚ v oblasti zdravia, ktoré sa vykonávajú v rámci európskej zdravotnej únie, ako je napr. európsky plán na boj proti rakovine, farmaceutická stratégia pre Európu a európsky priestor pre údaje o zdraví.

K zdravotným profilom krajín je pripojená sprievodná správa.

Zdravotné profily krajín za rok 2021

* Ak pri otváraní súborov v prehliadači Google Chrome narazíte na problémy, použite prehliadač Internet Explorer.

Rakúsko: nemčinaangličtina

Taliansko: taliančinaangličtina

Belgicko: francúzština – holandčina – angličtina

Lotyšsko: lotyštinaangličtina

Bulharsko: bulharčinaangličtina

Litva: litovčinaangličtina

Chorvátsko: chorvátčinaangličtina

Luxembursko: francúzštinaangličtina

Cyprus: gréčtinaangličtina

Malta: angličtina

Česko: češtinaangličtina

Holandsko: holandčinaangličtina

Dánsko: dánčinaangličtina

Nórsko: nórčinaangličtina

Estónsko: estónčinaangličtina

Poľsko: poľštinaangličtina

Fínsko: fínčinaangličtina

Portugalsko: portugalčinaangličtina

Francúzsko: francúzštinaangličtina

Rumunsko: rumunčinaangličtina

Nemecko: nemčinaangličtina

Slovensko: slovenčinaangličtina

Grécko: gréčtinaangličtina

Slovinsko: slovinčinaangličtina

Maďarsko: maďarčinaangličtina

Španielsko: španielčinaangličtina

Island: islandčinaangličtina

Švédsko: švédčinaangličtina

Írsko: angličtina

 

Predchádzajúce vydania