Přejít na hlavní obsah
Public Health

Zdravotní profily zemí

Odborníci z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropského střediska pro sledování zdravotnických systémů a politik připravili soubor 29 zdravotních profilů zemí, které zahrnují všechny členské státy EU, Island a Norsko. Zdravotní profily zemí Unie v rámci projektu Zdravotní stav populace v EU jsou koncipovány jako univerzální zdroj poznatků a informací o systému zdravotnictví dané země ve vzájemném srovnání s dalšími zeměmi Unie. Jedná se o komplexní zdroj informací o nejnovějších výzvách v oblasti zdravotní politiky a jejím vývoji v jednotlivých zemích.

Ve zdravotním profilu každé země najdete:

  • krátkou syntézu nákazového statusu v dané zemi
  • faktory ovlivňující zdraví (se zaměřením na rizikové faktory související s chováním)
  • popis systému zdravotní péče
  • analýzu účinnosti, dostupnosti a odolnosti systému zdravotní péče

Tento koncepční rámec vychází z cílů stanovených ve sdělení Evropské komise o účinných, dostupnýchodolných systémech zdravotní péče.

Zdravotní profily zemí za rok 2021 odrážejí specifické výzvy, se kterými se musely systémy zdravotní péče vypořádávat v souvislosti s pandemií covidu-19. Najdete v nich analytický přehled reakce vnitrostátních systémů zdravotní péče na pandemii covidu-19.

V některých případech jsou v nich rovněž propojeny analytické poznatky uvedené v textu s nejdůležitějšími opařeními zdravotní politiky EU, které se provádějí v rámci evropské zdravotní unie, jako je např. Evropský plán boje proti rakovině, Farmaceutická strategie pro Evropu či Evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví.

Zdravotní profily zemí jsou doplněny o průvodní zprávu.

Zdravotní profily zemí za rok 2021

* Pokud se vám nedaří otevřít soubory v prohlížeči Google Chrome, použijte Internet Explorer.

austria_flag.gif

Rakousko: německyanglicky

italy_flag.gif

Itálie: italskyanglicky

belgium_flag.gif

Belgie: francouzskynizozemskyanglicky

latvia_flag.gif

Lotyšsko: lotyšskyanglicky

bulgaria_flag.gif

Bulharsko: bulharskyanglicky

lithuania_flag.gif

Litva: litevskyanglicky

croatia_flag.gif

Chorvatsko: chorvatskyanglicky

luxembourg_flag.gif

Lucembursko: francouzskyanglicky

cyprus_flag.gif

Kypr: řeckyanglicky

malta_flag.gif

Malta: anglicky

czechrepublic_flag.gif

Česká republika: českyanglicky

netherlands_flag.gif

Nizozemsko: nizozemskyanglicky

denmark_flag.gif

Dánsko: dánskyanglicky

norway_flag.jpg

Norsko: norskyanglicky

estonia_flag.gif

Estonsko: estonskyanglicky

poland_flag.gif

Polsko: polskyanglicky

finland_flag.gif

Finsko: finskyanglicky

portugal_flag.gif

Portugalsko: portugalskyanglicky

france_flag.gif

Francie: francouzskyanglicky

romania_flag.gif

Rumunsko: rumunskyanglicky

germany_flag.gif

Německo: německyanglicky

slovakia_flag.gif

Slovensko: slovenskyanglicky

greece_flag.gif

Řecko: řeckyanglicky

slovenia_flag.gif

Slovinsko: slovinskyanglicky

hungary_flag.gif

Maďarsko: maďarskyanglicky

spain_flag.gif

Španělsko: španělskyanglicky

iceland_flag.gif

Island: islandskyanglicky

sweden_flag.gif

Švédsko: švédskyanglicky

ireland_flag.gif

Irsko: anglicky

 

Předchozí vydání