Skip to main content
Public Health

Sveikatos būklės šalyse apžvalgos

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Europos sveikatos sistemų ir politikos stebėjimo centro ekspertai parengė sveikatos būklės 29 šalyse apžvalgas, ; jos apima visas ES valstybes nares, Islandiją ir Norvegiją. Per Sveikatos būklės ES ciklą („State of Health in the EU“) rengiamose sveikatos būklės šalyse apžvalgose vienoje vietoje pateikiamos žinios ir informacija apie šalių sveikatos priežiūros sistemas, palyginant padėtį tarp įvairių ES šalių. Šios apžvalgos yra visapusiškas informacijos šaltinis, kuriame aptariami naujausi kiekvienos šalies sveikatos politikos uždaviniai ir pokyčiai.

Kiekvienoje sveikatos būklės šalyje apžvalgoje

  • glaustai apžvelgiama sveikatos būklė šalyje,
  • sveikatą lemiantys veiksniai (ypatingą dėmesį skiriant elgsenos rizikos veiksniams),
  • sveikatos priežiūros sistemos organizavimas,
  • pateikiama sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumo, prieinamumo ir lankstumo analizė.

Ši konceptuali sistema grindžiama tikslais, išdėstytais Komisijos komunikate dėl efektyvių, prieinamų ir lanksčių sveikatos priežiūros sistemų.

2021 m. sveikatos būklės šalyse apžvalgos atspindi konkrečias su COVID-19 pandemija susijusias sveikatos priežiūros problemas. Jose pateikiama nacionalinių sveikatos sistemų atsako į COVID-19 pandemiją analizė.

Atitinkamais atvejais 2017 m. sveikatos būklės šalyse apžvalgose pateikiama tekste pateiktų analitinių įžvalgų sąsaja su svarbiausia su ES sveikatos politika susijusia veikla, įgyvendinama atsižvelgiant į Europos sveikatos sąjungos sistemą, pvz., į Europos kovos su vėžiu planą, ES vaistų strategiją ir Europos sveikatos duomenų erdvę.

Prie sveikatos būklės šalyse apžvalgų pridedama atitinkama ataskaita.

2021 m. sveikatos būklės šalyse apžvalgos

* Jeigu naudojant „Google Chrome“ kiltų sunkumų atidarant rinkmenas, naudokite „Internet Explorer“.

austria_flag.gif

Austrija: vokiečių k., anglų k.

italy_flag.gif

Italija: italų k., anglų k.

belgium_flag.gif

Belgija: prancūzų k., nyderlandų k., anglų k.

latvia_flag.gif

Latvija: latvių k., anglų k.

bulgaria_flag.gif

Bulgarija: bulgarų k., anglų k.

lithuania_flag.gif

Lietuva: lietuvių k., anglų k.

croatia_flag.gif

Kroatija: kroatų k., anglų k.

luxembourg_flag.gif

Liuksemburgas: prancūzų k., anglų k.

cyprus_flag.gif

Kipras: graikų k., anglų k.

malta_flag.gif

Malta: anglų k.

czechrepublic_flag.gif

Čekija: čekų k., anglų k.

netherlands_flag.gif

Nyderlandai: nyderlandų k., anglų k.

denmark_flag.gif

Danija: danų k., anglų k.

norway_flag.jpg

Norvegija: norvegų k., anglų k.

estonia_flag.gif

Estija: estų k., anglų k.

poland_flag.gif

Lenkija: lenkų k., anglų k.

finland_flag.gif

Suomija: suomių k., anglų k.

portugal_flag.gif

Portugalija: portugalų k., anglų k.

france_flag.gif

Prancūzija: prancūzų k., anglų k.

romania_flag.gif

Rumunija: rumunų k., anglų k.

germany_flag.gif

Vokietija: vokiečių k., anglų k.

slovakia_flag.gif

Slovakija: slovakų k., anglų k.

greece_flag.gif

Graikija: graikų k., anglų k.

slovenia_flag.gif

Slovėnija: slovėnų k., anglų k.

hungary_flag.gif

Vengrija: vengrų k., anglų k.

spain_flag.gif

Ispanija: ispanų k., anglų k.

iceland_flag.gif

Islandija: islandų k., anglų k.

sweden_flag.gif

Švedija: švedų k., anglų k.

ireland_flag.gif

Airija: anglų k.

 

Ankstesnės ataskaitos