Põhisisu juurde
Public Health

Riikide terviseprofiilid

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning Euroopa tervishoiusüsteemide ja -poliitika vaatluskeskuse (vaatluskeskus) eksperdid koostasid 29 riigi terviseprofiilid, mis hõlmavad kõiki ELi liikmesriike ning Islandit ja Norrat. Ülevaate „Tervislik seisund ELis“ riikide terviseprofiilid on koostatud selliselt, et need toimiksid ühtse allikana, kust saab ELi-ülest võrdlust võimaldaval viisil teavet ja konkreetseid andmeid riikide tervishoiusüsteemide kohta. Terviseprofiilid kätkevad endas ulatuslikku ressurssi, mis hõlmab iga riigi viimaseid tervishoiupoliitikaga seotud probleeme ja suundumusi.

Iga riigi terviseprofiil sisaldab

  • rahva tervisliku seisundi lühiülevaadet,
  • tervist mõjutavaid tegureid (keskendutakse käitumuslikele riskiteguritele),
  • ülevaadet tervishoiusüsteemi korraldusest ning
  • tervishoiusüsteemi tulemuslikkuse, kättesaadavuse ja paindlikkuse analüüsi.

See kontseptuaalne raamistik põhineb eesmärkidel, mis on sätestatud komisjoni teatises tulemuslike, kättesaadavate ja paindlike tervishoiusüsteemide kohta.

Riikide 2021. aasta terviseprofiilid kajastavad tervishoiusüsteemide konkreetseid probleeme COVID-19 pandeemia kontekstis. Nendes antakse analüütiline ülevaade riiklike tervishoiusüsteemide reageerimisest COVID-19 pandeemiale.

Kui see on asjakohane, seotakse riikide 2021. aasta terviseprofiilides esitatud analüütilised andmed ka kõige olulisemate ELi tervisepoliitika meetmetega, mida rakendatakse Euroopa terviseliidu raames, nagu Euroopa vähktõvevastase võitluse kava, Euroopa ravimistrateegia ja ühtne Euroopa terviseandmeruum.

Riikide terviseprofiilidele on lisatud täiendav aruanne.

Riikide terviseprofiilid 2021

* Kui failide avamisel Google Chrome’iga tekib probleeme, kasutage Internet Explorerit.

Austria: saksa - inglise

Itaalia: itaalia - inglise

Belgia: prantsuse - hollandi - inglise

Läti: läti - inglise

Bulgaaria: bulgaaria - inglise

Leedu: leedu - inglise

Horvaatia: horvaadi - inglise

Luksemburg: prantsuse - inglise

Küpros: kreeka - inglise

Malta: inglise

Tšehhi: tšehhi - inglise

Madalmaad: hollandi - inglise

Taani: taani - inglise

Norra: norra - inglise

Eesti: eesti - inglise

Poola: poola - inglise

Soome: soome - inglise

Portugal: portugali - inglise

Prantsusmaa: prantsuse - inglise

Rumeenia: rumeenia - inglise

Saksamaa: saksa - inglise

Slovakkia: slovaki - inglise

Kreeka: kreeka - inglise

Sloveenia: sloveeni - inglise

Ungari: ungari - inglise

Hispaania: hispaania - inglise

Island: islandi - inglise

Rootsi: rootsi - inglise

Iirimaa: inglise

 

Eelmised väljaanded