Skip to main content
Public Health

Riikide terviseprofiilid

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning Euroopa tervishoiusüsteemide ja -poliitika vaatluskeskuse (vaatluskeskus) eksperdid koostasid 29 riigi terviseprofiilid, mis hõlmavad kõiki ELi liikmesriike ning Islandit ja Norrat. Ülevaate „Tervislik seisund ELis“ riikide terviseprofiilid on koostatud selliselt, et need toimiksid ühtse allikana, kust saab ELi-ülest võrdlust võimaldaval viisil teavet ja konkreetseid andmeid riikide tervishoiusüsteemide kohta. Terviseprofiilid kätkevad endas ulatuslikku ressurssi, mis hõlmab iga riigi viimaseid tervishoiupoliitikaga seotud probleeme ja suundumusi.

Iga riigi terviseprofiil sisaldab

  • rahva tervisliku seisundi lühiülevaadet,
  • tervist mõjutavaid tegureid (keskendutakse käitumuslikele riskiteguritele),
  • ülevaadet tervishoiusüsteemi korraldusest ning
  • tervishoiusüsteemi tulemuslikkuse, kättesaadavuse ja paindlikkuse analüüsi.

See kontseptuaalne raamistik põhineb eesmärkidel, mis on sätestatud komisjoni teatisestulemuslike, kättesaadavate ja paindlike tervishoiusüsteemide kohta.

Riikide 2021. aasta terviseprofiilid kajastavad tervishoiusüsteemide konkreetseid probleeme COVID-19 pandeemia kontekstis. Nendes antakse analüütiline ülevaade riiklike tervishoiusüsteemide reageerimisest COVID-19 pandeemiale.

Kui see on asjakohane, seotakse riikide 2021. aasta terviseprofiilides esitatud analüütilised andmed ka kõige olulisemate ELi tervisepoliitika meetmetega, mida rakendatakse Euroopa terviseliidu raames, nagu Euroopa vähktõvevastase võitluse kava, Euroopa ravimistrateegia ja ühtne Euroopa terviseandmeruum.

Riikide terviseprofiilidele on lisatud täiendav aruanne.

Riikide terviseprofiilid 2021

* Kui failide avamisel Google Chrome’iga tekib probleeme, kasutage Internet Explorerit.

austria_flag.gif

Austria: saksa - inglise

italy_flag.gif

Itaalia: itaalia - inglise

belgium_flag.gif

Belgia: prantsuse - hollandi - inglise

latvia_flag.gif

Läti: läti - inglise

bulgaria_flag.gif

Bulgaaria: bulgaaria - inglise

lithuania_flag.gif

Leedu: leedu - inglise

croatia_flag.gif

Horvaatia: horvaadi - inglise

luxembourg_flag.gif

Luksemburg: prantsuse - inglise

cyprus_flag.gif

Küpros: kreeka - inglise

malta_flag.gif

Malta: inglise

czechrepublic_flag.gif

Tšehhi: tšehhi - inglise

netherlands_flag.gif

Madalmaad: hollandi - inglise

denmark_flag.gif

Taani: taani - inglise

norway_flag.jpg

Norra: norra - inglise

estonia_flag.gif

Eesti: eesti - inglise

poland_flag.gif

Poola: poola - inglise

finland_flag.gif

Soome: soome - inglise

portugal_flag.gif

Portugal: portugali - inglise

france_flag.gif

Prantsusmaa: prantsuse - inglise

romania_flag.gif

Rumeenia: rumeenia - inglise

germany_flag.gif

Saksamaa: saksa - inglise

slovakia_flag.gif

Slovakkia: slovaki - inglise

greece_flag.gif

Kreeka: kreeka - inglise

slovenia_flag.gif

Sloveenia: sloveeni - inglise

hungary_flag.gif

Ungari: ungari - inglise

spain_flag.gif

Hispaania: hispaania - inglise

iceland_flag.gif

Island: islandi - inglise

sweden_flag.gif

Rootsi: rootsi - inglise

ireland_flag.gif

Iirimaa: inglise

 

Eelmised väljaanded